Nyt fra LOBPA – Ny varslingsordning | 48-timers ansættelser | Status på 2017

Glædelig jul!

I dette Nyt fra LOBPA ser vi blandt andet tilbage på et år med afgørende sejre for verdens bedste hjælperordning.

LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende interesseorganisation for personer med BPA, og i år lykkedes det endelig at sikre overenskomstmæssige forhold på BPA-området i Aarhus Kommune. Det er også lykkedes at få næsten alle danske kommuner til at erkende deres forsyningspligt i forbindelse med vikarbehov i BPA-ordninger.

LOBPA er dertil en medlemsorganisation, der afholder både temadage, workshops, uddannelse, udflugter og fester. I 2017 har flere end 600 personer deltaget i 53 forskellige LOBPA-arrangementer. Læs mere herunder om LOBPAs aktiviteter samt ikke mindst om BPA-nyheder.

 

LOBPAs formand, Janne Sander, gør kort status på LOBPAs medlemsaktiviteter i 2017 og hilser glædelig jul i denne video.

Se gratis dokumentarfilmen De ukuelige om personer med handicap i Uganda. Filmen er skabt af blandt andre Signe Daugaard i samarbejde med SUMH.

Lige nu er der 38 ledige stillinger og 97 hjælper-CV’er på Jobtavlen at søge mellem her.

Et år med indflydelse

LOBPA arbejder hver dag for at sikre BPA-ordningens kvalitet, og 2017 har set betydelige resultater i såvel konkrete ordninger som på kommunebasis og nationalt plan.

Forsyningspligt
Over sommeren gennemførte LOBPA en kampagne for at bekræfte den kommunale forsyningspligt. Tilbage er blot et fåtal af kommuner, hvor forsyningspligten fortsat er til diskussion. Det betyder, at langt størstedelen af LOBPAs kunder let og ligetil får den vikardækning, de har krav på.

Som Danmarks eneste, landsdækkende medlems- og interesseorganisation for personer med BPA tager LOBPA naturligt opgaven på sig med at få garanteret kvalitet og tryghed i alle BPA-ordninger – også omkring vikardækning. LOBPA tilbyder sine kunder en omfattende afløserliste, og stiller gratis Jobtavlen til rådighed for alle, der søger hjælpere eller hjælperjob.

Ordnede hjælpervilkår
LOBPA har gennem året dyrket konstruktive dialoger med politikere både i kommuner og på Christiansborg, og nogle af de emner, vi har rejst og i flere tilfælde sikret konkret behandling på er: korrekt løn under rådighedsvagter; kommunernes forsyningspligt; korrekt udmålte lønelementer samt løn under sygdom og barsel.

Fokus på konstruktivt samarbejde
Som interesseorganisation arbejder LOBPA på alle niveauer, der vedrører borgere med BPAs interesse: vi engagerer os i enkeltsager, der bør berigtiges; vi understøtter og samarbejder med engagerede økonomer og sagsbehandlere i kommunerne, og vi leverer indsigt og opmærksomhedspunkter til meningsdannere og beslutningstagere.

LOBPAs tilgang er altid det konstruktive samarbejde, og derfor deltager vi aktivt i landets største tværorganisatoriske BPA-netværk. LOBPA arbejder desuden ihærdigt for at etablere et formelt samarbejde af aktører, der administrerer arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger. Vi ved, at sammen er vi med BPA stærkere.

For alle med BPA
Engagerede konsulenter og dygtige jurister sikrer løbende, at LOBPAs kunders bevillinger lever op til borgerens rettigheder og behov.

Typisk, når LOBPA samarbejder med en kommune om berigtigelse af en konkret bevilling, kommer det alle BPA-arbejdsledere i kommunen til gavn. LOBPAs kunder kan altid gratis bede om at få kvalitetssikret deres bevilling.

Kontakt LOBPA, hvis du har spørgsmål til foreningens arbejde, hvis du er BPA-arbejdsleder og overvejer at overdrage dit arbejdsgiveransvar, eller hvis du er medlem og gerne vil vide status på netop din kommune.

 


Mere viden om området


 

 


Samarbejde med Brugerklubben i Århus: Nyt arbejdsledernetværk i Østjylland

12 BPA-arbejdsledere deltog den 7. december i det stiftende møde for et nyt arbejdsledernetværk i Østjylland. Netværket kører i LOBPA-regi, og på lige fod med foreningens andre netværk kan LOBPA Netværk Østjylland årligt disponere over et beløb til aktiviteter, foredrag og sociale sammenkomster. Netværket støttes i praktiske gøremål af LOBPAs medlemskonsulent.

Er du BPA-arbejdsleder, og vil du gerne sparre, erfaringsudveksle og hygge med andre i dit lokalområde med BPA, kan du læse mere her.

 


Kalender


Kunder i LOBPA får kørselsgodtgørelse på 1 kr. per kilometer. Se tilmeldingsfrister og flere detaljer ved at følge linket for det konkrete arrangement.

LOBPAs arrangementer er åben for alle med BPA. En eventuel pris kan være differentieret, så kunder og medlemmer opnår rabat. LOBPA Netværk er eksklusivt for kunder og medlemmer.

 


Blev medlem i LOBPA

Få eller bliv mentor i LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >