OK for handicaphjælpere på BPA-ordninger

Der blev den 4. marts indgået en ny 3-årig aftale om løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere. Forhandlingsparterne var Dansk Erhverv og FOA – Handicapbranchen Danmark var forhandlingsudvalg i forhold til Dansk Erhvervs forhandlere.

Den nye aftale, som gælder pr. 1. marts 2020 byder ikke på de store overraskelser. ”Der er primært tale om en overenskomst, som vedligeholder og forlænger den tidligere aftale,” fortæller Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp, konstitueret direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark. ”-Men der er en gensidig forståelse af, at tage fat i de mere gennemgribende krav næste gang, parterne sætter sig til forhandlingsbordet. De handler fra arbejdsgiversiden bl.a. om kortere opsigelsesvarsel og en præcisering omkring bevillingen til ledsagelse”.

De tre primære forhandlingsresultater ved denne overenskomst stammer fra tidligere indgåede forlig i servicesektoren. De omfatter:

  • Tre ugers barsel der fremover vil være øremærket til fædre. Det betyder, at fædrene fremover i alt vil have mindst 7 ugers barsel.
  • Fortsat mulighed for at arbejde op til 48 timer om ugen. Denne mulighed blev indført i en forsøgsperiode på tre år, der nu er forlænget med nye tre år.
  • Sundhedsforsikring der dækkes via pensionsindbetalingen. Sundhedsforsikringen fra PenSam kan også vælges fra, hvis man ønsker det.

For Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp blev overenskomsten ”det muliges kunst” i en tid, hvor kampen reelt handler om forskelle i den kommunale udmåling, herunder forståelsen af lønelementer og et stærkt faldende administrationshonorar. Samtidig glæder han sig over, at der med sundhedsforsikringen af de overenskomstdækkede handicaphjælpere bliver bedre mulighed for at sikre deres forebyggelse og behandling, hvilket der har været mange ønsker om. Lønnen til BPA-handicaphjælperne var ikke til forhandling, da den reguleres efter den kommunale Sosu-overenskomst indgået mellem FOA og KL.

Det var første gang, at Handicapbranchen Danmark var til overenskomstforhandling for forhandlingsudvalg for Dansk Erhverv: ”Det var en god fornemmelse at forhandle ud fra et fælles brancheperspektiv. Det gav et godt klima med fælles fodslag og ærlighed, hvor vi kunne supplere hinanden i forhold til argumenter, og jeg synes også at vi har et godt forhold til og er i god forståelse med FOA” slutter Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp.

Tidligere har 3F også været part i BPA-overenskomsten, men den nye overenskomst er alene et anliggende for FOA. Det betyder blandt andet, at nye handicaphjælpere skal optages i FOA-medlemmernes pensionsselskab PenSam.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >