Bestyrelse

Som borgerstyret og demokratisk forening ledes LOBPA af en bestyrelse valgt af kunder og medlemmer på LOBPAs årlige generalforsamling.

 

Jan Vagn Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.nr.: 61691675
På valg i 2021

Henrik Ib Jørgensen, direktør

Bestyrelsesmedlem

Tlf.nr.: 89482222
Mobil: 22652425
Udpeget af Muskelsvindfonden - Udpeget for 1 år

Mogens Wiederholt, direktør

Bestyrelsesmedlem

Tlf.nr.: 38884575
Mobil: 20460637
Udpeget af CP Danmark - Udpeget for 1 år

Jens Bouet, direktør

Bestyrelsesmedlem

Tlf.nr.: 39293555
Mobil: 53561333
Udpeget af Dansk Handicap Forbund - Udpeget for 1 år

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >