hjælperordning

Hvorfor vælge os?

Not-for-profit leverandør
Rødder i handicaporganisationerne
Overenskomst
Godkendt af Socialtilsynet i 2018
Interesseorganisation for BPA
Kontakt os

VoresYdelser.

Afløsning i hjemmet

Så familien får det nødvendige overskud.

Læs mere

Personlig pleje og praktisk hjælp

Med respekt og ligeværdighed i alle hjælpesituationer.

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Til voksne med psykiske lidelser og sociale vanskeligheder.

Læs mere

Helhedsorienteret indsats

For børn, unge og voksne med et stort hjælpebehov.

Læs mere

Ledsagelse

Selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet – 15 timer om måneden

Læs mere

BPA-arbejdsgiver

Mere frihed til det du helst vil bruge dit liv på.

Læs mere

Samarbejdspartnere

Sammenslutningen af Unge med Handicap
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
KL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
Social- og Boligstyrelsen
Dansk Erhverv