LOBPA Mener!

LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende medlems- og interesseorganisation med fokus på BPA-området. Vi kæmper dagligt medlemmernes sag over for politiske interessenter på Christiansborg og i kommunerne. Ligesom vi mødes med en lang række andre interessenter. Vi stiller vores viden til rådighed for handicaporganisationerne og patientforeningerne, som vi dagligt arbejder tæt sammen med.
Vi går hyppigt op ad trappen til Christiansborg for at påvirke politikerne.

 

Vores fokusområder

I LOBPA har vi holdninger til en række forskellige spørgsmål, men vi arbejder fokuseret med temaer inden for tre fokusområder:

  • Independent Living og retten til det selvstændige liv: Vi mener, at det er en menneskeret at kunne bestemme over sig selv. Derfor ser vi gerne at flere får BPA eller BPA-lignende ordninger. Hvilket også er Det er også denne holdning, der er grundlaget for, at LOBPA varetager andre hjælperordninger.
  • Social Retssikkerhed: Vi mener, at loven skal holdes – også af kommunerne. Vi mener, at det er urimeligt, at kommuner kan ignorere afgørelser i Ankestyrelsen og udtalelser fra Statsforvaltningen. Vi mener, at kommunerne også skal kunne stilles til ansvar, når de bryder loven.
  • Ordnede forhold: LOBPA har indgået overenskomst. Det har vi, fordi vi mener, at det er centralt for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, at der er klare retningslinjer for løn- og arbejdsvilkår, når man arbejder i en hjælperordning. Vi mener vi, at det skal kunne være muligt at følge overenskomsten i alle hjælperordninger i Danmark. Kommunerne skal ikke dumpe hjælperlønninger, når de udmåler. Vi mener også, at der skal udmåles tilstrækkeligt til, at BPA-borgere kan få kvalificeret hjælp, hvis de overdrager deres arbejdsgiveransvar, ligesom der skal udmåles tilstrækkeligt til arbejde med eks. arbejdsmiljø.

 

Nedenfor kan læse, hvad LOBPA har ment i forskellige sager:

Nyt fra LOBPA – Socialtilsynet godkender LOBPA med ros

  Med rosende ord har Socialtilsyn Hovedstaden knapt et år før deadline godkendt LOBPA til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.   LOBPA roses for driftssikkerhed, økonomi og kompetencer  I juni sidste år vedtog Folketinget, at alle virksomheder og foreninger, der fremover tilbyder at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger, skal godkendes af det sociale tilsyn. Allerede eksisterende… Continue Reading

Nyt fra LOBPA – Gratis webinar om retssikkerhed | Tjek din førtidspension | Ny lov om helhedsorienterede planer

  Mandagen er i gang, og det samme er LOBPA efter et par inspirerende dage fyldt med gode samtaler på Folkemødet. Tak til alle jer, vi mødte. Til alle andre: Se en kort videohilsen og billeder fra mødet med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen på LOBPAs Facebook-side.   Ny lov skal give borgere sammenhængende hjælp  En… Continue Reading

LOBPA og Dansk Handicapservice går sammen om Samtænkt indsats

Dansk Handicapservice bliver en del af Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA). Sammen lancerer de den personligt skræddersyede handicaphjælp; Samtænkt indsats.   Til december bliver Dansk Handicapservice en del af LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance). Sammenlægningen forankrer det dybe, lokale kendskab med LOBPAs mangeårige erfaring med hjælperordninger. »Det betyder, at endnu flere mennesker med handicap får… Continue Reading

Foto: Folkemødet

LOBPA i stærk lobbyindsats på Folkemødet

LOBPA deltog for første gang i år på Folkemødet og blandede sig både i debatter og worshops, deltog i adskillige netværksarrangementer og faciliterede endda et arrangement med fokus på inklusion og fællesskab i byrummet.   Af sted var LOBPAs direktør, Steen Pihl Sørensen, udviklingschef, Chresten Heide-Anderson, medlemskonsulent, Jesper Mathiesen, og kommunikationsrådgiver, Lis Katharina Volke. Og… Continue Reading

Ny servicelov med mere retssikkerhed

Per 1. januar 2018 træder ændringerne i serviceloven i kraft, og for en person med BPA indebærer det blandt andet 14 ugers varslingsfrist fra kommunens side, hvis den forringer eller frakender en BPA-ordning.   Oprindeligt indeholdt socialminister, Mai Mercados (K), ændringsforslag til serviceloven et krav om, at borgere skulle opsige deres hjælpere i varslingsperioden, men… Continue Reading

Nyt fra LOBPA – Aarhus Kommune lover korrekt udmåling | Husk sommertid

Endelig! Aarhus Kommune lover – på øverste politiske niveau – fremover at udmåle korrekt administrationsgrundlag i kommunens BPA-ordninger. Det sker efter, at LOBPA i flere år har kæmpet både juridisk, politisk og i pressen for ordentlige vilkår for såvel Aarhus Kommunes borgere med BPA som for deres hjælpere. Udmålinger korrigeres med tilbagevirkende kraft til den… Continue Reading

Opråb: Aarhus udmåler stadig ikke korrekt løn til handicaphjælpere

Kære rådmand Thomas Medom samt medlemmer af Aarhus Byråd og medlemmer af Handicaprådet i Aarhus Kommune. Kopi til Handicaporganisationerne. LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) må med stor undring og beklagelse påpege, at Aarhus Kommune – på trods af adskillige indskærpelser og på trods af Kommunens egne udmeldinger om det modsatte – fortsat ikke udmåler korrekt… Continue Reading

Nyt fra LOBPA – Høringssvar til forslag om ændringer i sociallovgivningen

Læs LOBPAs høringssvar og se socialministerens forslag til ændringer i sociallovgivningen.   LOBPA er eksperter i BPA og i at varetage det medfølgende arbejdsgiveransvar – og LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for borgere med BPA. Derfor er vi part på et sårbart og højt politiseret område, som regeringen nu vil ændre forholdene på. Det… Continue Reading

Løn til handicaphjælperne er faktisk ligetil – også i Aarhus

Aarhus Kommune efterlyser i dag (1/11) en model til at udregne handicaphjælperes løn efter. Men den findes allerede; nemlig Landsoverenskomsten for handicaphjælpere. Continue Reading

LOBPAs tale til Ulobas jubilæum

Med en stor, skandinavisk konference i Oslo den 13-15 oktober fejrede norske Uloba 25års jubilæum som socialøkonomisk BPA-organisation. LOBPAs direktør, Steen Pihl Sørensen, holdt til den afsluttende festmiddag tale for Uloba. Læs talen herunder. Continue Reading

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >