Værdier og Mission

I LOBPA er grundlaget for vores arbejde én mission og klare principper og værdier.
LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende medlems- og interesseorganisation for borgere med BPA. LOBPA varetager desuden arbejdsgiveransvaret for en række af medlemmerne, ligesom vi håndterer hjælper- og ledsagerordninger for en række andre borgere med funktionsnedsættelse.

 

Baggrund

LOBPA blev dannet i forbindelse med loven om BPA i 2008.

LOBPA er baseret på Independent Living-bevægelsen og er udsprunget af en række handicaporganisationer.

LOBPA drives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor et eventuelt overskud anvendes til at arbejde for medlemmerne og BPA-sagen.

 

Independent Living

Vores mission og vores principper tager afsæt i Independent Living-bevægelsen. Independent Living er kort sagt retten til at træffe valg for eget liv og leve et selvstændigt liv.

 

Vores mission

Vores mission er at skabe videst mulige rammer for, at borgere med BPA kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

 

Vores principper

  • Frihed – fordi mennesker med handicap skal leve et liv i fuld frihed til at træffe deres egne valg ud fra deres givne situation og frit vælge, hvem der skal være tæt på og på hvilke vilkår.
  • Værdighed – fordi mennesker med et svært handicap konfronteres med tab i mange af ordets betydninger. Tab af fysisk formåen og afhængighed af andre kræver etiske overvejelser om, hvordan man hjælper og yder bistand uden at krænke og svække andres identitet som ligeværdige borgere.
  • Respekt – fordi vi skal respektere hinanden i de forskellige positioner vi har: Borgere, hjælpere, personale, kommunale medarbejder og lovgivningsmagten skal alle handle og agere i respekt for hinanden.
  • Ansvar – fordi vi skal varetage vores opgave som arbejdsledere med omhu og værne om overholdelse af de retningslinjer, samfundet har besluttet, vi kan agere indenfor. Vi skal tage ansvar for egne valg og påtage os ansvar for, at BPA til stadighed kan være et tilbud til alle borgere med behov.
  • Solidaritet – fordi også mennesker med handicap har et medansvar for hinanden og samfundet.

 

Vores kerneværdier

  • Vi forener service, faglighed og professionalisme.
  • Vi er pålidelige, har orden i tingene og holder, hvad vi lover.
  • Vi skaber tryghed for alle parter gennem tydelig ansvarsfordeling.
  • Vi kombinerer fleksibilitet for borgeren med ordnede arbejdsvilkår for hjælperen.
  • Vi arbejder politisk for at fastholde og forbedre BPA-ordningen

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >