Opdaterede retningslinjer for fagprofessionelle fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har den 15. september udgivet en publikation til fagprofessionelle med retningslinjer for at mindske smitte med Covid-19. Publikationen hedder ’Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet’. Dele af publikationen kan være relevant for BPA-arbejdsledere at kende til. Det gælder bl.a. afsnit 9 ‘Borgere der modtager støtte i eget hjem’.

I afsnit 9 ‘Borgere der modtager støtte i eget hjem’ understreger Socialstyrelsen, at medarbejdere, der leverer støtte til borgere i eget hjem først og fremmest skal følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til forebyggelse af smitte.
Desuden er der listet nogle yderligere tiltag. De kan ses her:

  • Ved medarbejderens ankomst til borgerens hjem spørges borgeren til symptomer på COVID-19, på 2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion. Hvis borgeren har symptomer bør denne isolere sig.
  • Korrekt håndhygiejne udføres før og efter kontakt med alle borgere
  • Værnemidler benyttes som foreskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag med smittespredning i indsatser for socialt udsatte.
  • Egne kontaktflader (fx bordplade) i borgerens hjem rengøres inden hjemmet forlades.
  • Ved transport mellem besøg anbefaler Sundhedsstyrelsen, at bilen rengøres grundigt ved vagtskifte, og at kontaktflader i bilen herunder rat, gearstang og håndbremse rengøres med vand og sæbe eller rengøringsserviet inden og efter dagens kørsel. Hvis flere medarbejdere bruger bilen, rengøres den inden skift af chauffør.

Du kan læse hele publikationen her: Retningslinjer-for-genoptagelse-af-aktiviteter-paa-socialomraadet-5-udgave.pdf


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >