Opdateret orientering til kunder om corona

I LOBPA er vi fortsat i løbende dialog med Dansk Erhverv, KL og Sundhedsstyrelsen. Vi presser på for at skabe fokus om udfordringerne for vores kunder samt for hele vores branche. Ved at levere indsigt i BPA-området og vores kunders behov tror vi på, at vi kan skabe det rette grundlag for at træffe de beslutninger, der hjælper vores kunder bedst muligt og samtidig er med til at mindske presset på sundhedsvæsnet.

I LOBPAs sekretariat sætter vi alle kræfter ind for at sikre driften og støtte vores kunder i forhold til de dilemmaer, man møder. Vi møder stor forståelse og fleksibilitet fra alle sider. Det vil vi gerne sige tak for.

Test af handicaphjælpere
Handicaphjælpere betragtes som sundhedspersonale. Det giver umiddelbart mulighed for at blive testet ved mistanke om corona. Men da der lige nu mangler værnemidler og test kits til brug for at tage testen, er dette ikke muligt alle steder i landet.

Værnemidler
Det er svært at få fat i værnemidler fx handsker. Dog er det igen blevet muligt at købe håndsprit og handsker over nettet. Du kan bl.a. købe handsker i Matas, og det er muligt at købe håndsprit hos Nemlig.com. Det vil sige, at du lige nu har mulighed for at være på forkant med situationen ved at bestille værnemidler – og det anbefaler vi, at du gør.
Er du løbet tør for værnemidler og har endnu ikke fået en ny forsyning hjem, opfordrer LOBPA til at finde midlertidige alternativer. Det kan fx være creme eller fryseposer.

Forsyningspligten
Hvis dine hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt for dig at dække dig ind ved hjælp af vikarer, er det kommunen, der har forsyningspligten. LOBPA har sammen med brancheforeningen stillet spørgsmål ved dette for at sikre sig, at ingen kunder kommer i klemme. Vi opbygger for en sikkerheds skyld en base af eksterne vikarer i hele landet. Planen er have ca. 100 vikarer inden for de næste to uger.

Fleksible vagtplaner
Hvis du som kunde har nedsat immunforsvar eller nedsat lungefunktion, opfordres du fra sundhedsmyndighedernes side til at skærme dig. Dette bakker LOBPA selvfølgelig op om. Du kan skærme dig ved at lægge fleksible vagtplaner, hvor få hjælpere ad gangen deles om timerne. Hjælpernes timer samles i puljer, og de arbejder i længere vagter end normalt. Hviletidsreglerne er officielt suspenderet i øjeblikket, så dette er muligt. Vi bistår gerne med hjælp til at omlægge dine vagter til en mere fleksibel vagtplan og anbefaler denne løsning, hvis du ønsker at skærme dig.

Hvis du som kunde ønsker at frasige sig hjælpen helt eller delvist, må en eller flere hjælpere hjemsendes uden løn. Dette tiltag ønsker LOBPA kun anvendt som en absolut nødløsning. Kontakt din konsulent i LOBPA eller vores hotline hvis du overvejer at hjemsende en eller flere hjælpere på dit hold, da hjemsendelse må ske i et tæt samarbejde med os i LOBPA. Hjælpere, der er syge eller sygemeldte eller er i karantæne, betragtes som syge med ret til løn under sygdom – ifald de har oparbejdet retten til løn under sygdom.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte LOBPAs hotline mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.30-16.00. Vores konsulenter Nynne Døssing Jakobsen, M: 9282 0418, E: ndj@lobpa.dk og Susanne Loft, M: 3073 7419, E: slo@lobpa.dk sidder klar ved telefon og mail.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >