Opråb: Aarhus udmåler stadig ikke korrekt løn til handicaphjælpere

Opråb: Aarhus udmåler stadig ikke korrekt løn til handicaphjælpere

Kære rådmand Thomas Medom samt medlemmer af Aarhus Byråd og medlemmer af Handicaprådet i Aarhus Kommune. Kopi til Handicaporganisationerne.

LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) må med stor undring og beklagelse påpege, at Aarhus Kommune – på trods af adskillige indskærpelser og på trods af Kommunens egne udmeldinger om det modsatte – fortsat ikke udmåler korrekt løn til handicaphjælpere, tilknyttet kommunens borgere med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Aarhus Byråd modtog den 10. februar 2017 et brev fra LOBPA (kopi vedlagt) om samme problematik. Vi har forståelse for, at det kan tage tid at rette arbejdsgange og bevillinger til, men i Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for borgere med BPA forstår vi desværre ikke, hvorfor Aarhus Kommune på trods af en entydig afgørelse fra Statsforvaltningen i august 2016 – endnu ikke har taget skridt til at efterleve gældende lovgivning – så handicaphjælpere kan få den løn, de har krav på, og så borgere med BPA kan tilbyde ordentlige og attraktive arbejdsvilkår og dermed finde og fastholde deres livsnødvendige hjælp.

Statsforvaltningen har meddelt både Aarhus Kommune og LOBPA, at Statsforvaltningen har afvist Aarhus Kommunes anmodning om genoptagelse af deres afgørelse fra den 30. august 2016. Vi er bekendt med, at politikkerne i Aarhus Byråd er helt bekendt med Aarhus Kommunes forpligtelse.

Kan LOBPA bistå med noget? Vores tilbud om et møde står stadig åbent, og vores juridiske, administrative og økonomiske BPA-eksperter bidrager gerne med sparring på et hvilket som helst niveau, Aarhus Kommune kan finde det interessant. Vi forventer, denne gang at modtage et svar fra Aarhus Kommune samt en invitation til et møde snarest muligt.

I mellemtiden byder omstændighederne dette opråb.

Vi tillader os at have den forventning, at også Aarhus Kommune udmåler korrekt løn til handicaphjælpere, for vi ved, at rådmand Thomas Medom kerer sig om ordentlige arbejdsvilkår på det sociale område, og vi ved, at kommunens socialchef, Lotte Henriksen, har alle intentioner om at overholde loven og dermed udmåle korrekt.

Kære politiske repræsentanter for Aarhus Kommune, forhåbentlig læser I dette opråb som det, det er tænkt: en opfordring til at følge loven og et tilbud om samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Janne Sander                               Steen Pihl Sørensen                 Finn Jeppesen Kemp
Formand                                       Direktør                                     Juridisk chef

 

LOBPA sendte d. 10.02.2017 et brev om sagen til Aarhus Kommune. Det kan du læse her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >