Orientering om coronavirus

Denne side er senest opdateret den 8. april kl. 11.30

Stor tak til alle kunder og handicaphjælpere! Vi mærker ansvarsfølelse og omsorg for hinanden hos alle, vi taler med.
I LOBPAs sekretariat sætter vi alle ressourcer ind for at støtte op om jer.

Vi anbefaler, at du løbende følger med på www.coronasmitte.dk, hvor al information om coronasmitte er samlet – samt på denne side, som opdateres hyppigt.

Please find information in English here.

LOBPAs beredskab
LOBPAs har nedsat en beredskabsgruppe, der samarbejder tæt hver dag for at sikre driften under størst mulig hensyntagen til at håndtere situationen. Vi har desuden etableret en hotline, hvor man kan få svar på spørgsmål.

LOBPAs anvisninger til kunder og handicaphjælpere:
LOBPAs sekretariat modtager mange henvendelser om, hvordan man som henholdsvis kunde og handicaphjælper skal forholde sig til smitterisiko og smitte. Her kommer vores anvisninger:

Anvisninger til kunder:

Karantæne og smitte

 • Hvis en eller flere af dine handicaphjælpere kommer i hjemmekarantæne grundet mistanke om coronasmitte, eller i værste fald er smittet, så skal handicaphjælperne følge lægens anvisning, og melde sig syge til både dig og LOBPA med det samme.
 • Hvis du som kunde får konstateret coronavirus eller skal i karantæne, skal du kontakte LOBPA hurtigst muligt. Dine handicaphjælpere har fortsat ansvar for at hjælpe dig, men det afhænger af situationen og din tilstand. Hvis du er smittet, vil det være den lægefaglige vurdering, som afgør, om du kan plejes i hjemmet og af hvem, eller om en indlæggelse er nødvendig.
 • I tilfælde af at du skal på hospitalet på grund af coronasmitte, vil hospitalet – henholdsvis regionen – afgøre, hvorvidt dine handicaphjælpere skal med. Svaret kan desuden afhænge af, hvorvidt du er respiratorbruger. De fleste hospitaler vil formentlig gerne have, at du får dine handicaphjælpere med.
 • Hvis du er smittet med med corona eller er under mistanke for at være det, skal du kontakte din kommunale sagsbehandler med henblik på at få udleveret særlige værnemidler. Læs mere: Orientering om værnemidler.
 • Hvis der er behov for, at en eller flere handicaphjælpere på dit hold bliver testet, skal man henvende sig til egen læge. Alternativt kan LOBPA også hjælpe med henvisning til test.
 • Hvis du som kunde er smittet – eller er under mistanke for at være det, skal du skaffe særlige værnemidler til dine hjælpere ved at kontakte din kommune. Læs mere: Orientering om værnemidler.

Vagter og vagtplaner

 • LOBPA kan ikke love fuld dækning af dine vagter, men vi gør, hvad vi kan.
 • Udvis fleksibilitet i vagtplanlægningen fx ved at lade handicaphjælpere møde og gå hjem på skæve tidspunkter.
 • Vi anbefaler kunder med nedsat immunforsvar at omlægge vagtplanen, så så få handicaphjælpere som muligt deles om vagterne. Bemærk at vagtplaner altid skal ændres med min. 24 timers varsel. Vi bistår gerne med hjælp til at omlægge dine vagter.
 • Hvis dine hjælpere bliver syge eller kommer i karantæne, kan du benytte LOBPAs kundestyrede vikarsystem til at finde en vikar til de pågældende vagter. Er dette ikke muligt, er det i sidste ende kommunen, der har forsyningspligten. Du skal derfor kontakte kommunen (typisk på en oplyst akutnummer), hvis ikke du i din bevilling har en aftale om, at måtte tilkalde eksterne vikarer.
 • Kun absolut nødvendig ledsagelse gennemføres. Vi anbefaler indkøb over nethandel.
 • Hvis du på grund af nedsat immunforsvar ønsker helt eller delvist at frasige dig hjælpen fra dit hjælperteam og i stedet vælge pleje af dine nærtstående, skal du kontakte LOBPA først, da dette tiltag må ske i tæt samarbejde med os.

Hygiejne

 • Dine handicaphjælpere skal efterleve myndighedernes krav til hygiejne. Vi opfordrer til, at du – så vidt muligt – understøtter dette. Som arbejdsleder bør du desuden påtale en afvigende adfærd for at give hjælperen mulighed for at rette op.

Anvisninger til handicaphjælpere:  

Karantæne og smitte

 • Hvis du som handicaphjælper kommer i hjemmekarantæne grundet mistanke om coronasmitte, eller i værste fald er smittet, så skal du følge lægens anvisning, og melde dig syg til både kunden og til LOPBA hurtigst muligt.
 • Hvis den kunde, du hjælper, får konstateret coronavirus, skal du og kunden kontakte LOBPA hurtigst muligt. Du har som handicaphjælper fortsat ansvar for at hjælpe, men det afhænger af situationen og kundens tilstand. Det vil være den lægefaglige vurdering, som afgør, om kunden kan plejes i hjemmet og af hvem, eller om en indlæggelse er nødvendig.
 • Hvis der er behov for, at blive testet for corona, skal du henvende dig til egen læge. Alternativt kan LOBPA også hjælpe med henvisning til test.

Vagter og vagtplaner

 • Alle raske handicaphjælpere skal møde på arbejde med mindre andet aftales med kunden.
 • Hvis du er rask men ikke ønsker at gå på arbejde, vil du ikke modtage løn i perioden.
 • Hvis du er gravid, er du i henhold til forsigtighedsprincippet i risikogruppen. Det betyder, at du ikke skal gå på arbejde men sygemelde dig.
 • LOBPA udsteder bevis for anerkendelsesværdigt formål til handicaphjælpere, der skal krydse landegrænser for at komme på arbejde.

Hygiejne

 • Handicaphjælpere opfordres til at medbringe skiftetøj, sæbe, madpakke og håndklæde. Skiftetøj skal bruges på turen til og fra vagten og anbringes i en lufttæt pose under vagten. Tøj brugt på vagten skal opbevares i en lufttæt pose 48 timer efter vagtens afslutning.

Vi opfordrer desuden vores kunder og handicaphjælpere til at tale sammen om, hvordan man bedst nedsætter smitterisikoen og håndterer de forskellige situationer, der kan opstå.

Følg Sundhedsstyrelsens råd og forebyg smitte:
God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte. Beskyt dig selv og andre ved at følge disse råd:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Se her Sundhedsstyrelsens Information til særligt sårbare grupper

LOBPAs hotline:
Hvis du har spørgsmål om coronasmitte, kan du kontakte myndighedernes hotline på T: 7020 0233.
Mandag til fredag (ikke søgnehelligdage) i tidsrummet kl. 8.30-16.00 har du også mulighed for at kontakte LOBPAs hotline:
Konsulent Nynne Døssing Jakobsen, M: 9282 0418 eller E: ndj@lobpa.dk.
Konsulent Susanne Loft, M: 3073 7419 eller E: slo@lobpa.dk

NB! LOBPA har åbent for henvendelser på mail hele påsken.
I påskedagene kan du kontakte konsulent Susanne Loft på E: slo@lobpa.dk

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >