Orientering om test og vaccine i forbindelse med COVID-19

Her kommer en orientering om mulighederne for test for COVID-19 samt vaccine mod influenza og lungebetændelse:

Test for COVID-19
Hvis du er borger i risikogruppen, har du ret til at komme forrest i køen til en test og få hurtigt svar. Husk at oplyse dette, når/hvis du henvender dig for at blive testet.
Dine handicaphjælpere er ligestillede med sundhedspersonale. Det betyder, at de ligeledes har adgang til hurtig test og hurtigt svar. Vi vil opfordre dig til at gøre dine handicaphjælpere opmærksom på dette, hvis de skal testes.
Bemærk at der kan være en lokal ordning i din kommune, der gør, at test og svar på test går hurtigere end ellers. Bemærk også at der forskel på ventetiden på testcentrene, og at du selv kan vælge det testcenter med kortest ventetid.
Test for COVID-19 er et meget vigtigt led i at få styr på smittespredningen. Vi opfordrer dig derfor til at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling og lade dig teste både, hvis du har symptomer, eller hvis du kan have været udsat for smitte. 

Vaccine mod influenza og lungebetændelse
Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at flere bliver vaccineret mod influenza. Hvis du er i risikogruppen, har du mulighed for frem til nytår at blive vaccineret gratis mod influenza. Du har også mulighed for at blive vaccineret gratis mod lungebetændelse (pneumokokker). De to vacciner er vigtige at få, fordi de kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19. Hvis du ikke er i risikogruppen, kan du købe de to vacciner hos din læge. De koster henholdsvis kr. 200 og kr. 400.

NB! LOBPA arbejder på, at målgruppen for gratis vaccine mod influenza og lungebetændelse ændres, så den også omfatter kunder og handicaphjælpere, der ikke er i risikogruppen. Vi er i den forbindelse i dialog med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet samt Handicapbranchen Danmark og Dansk Erhverv.

Er du i risikogruppen? Se hvem gruppen omfatter i Sundhedsstyrelsens pjece ”Gode råd fra Sundhedsstyrelsen til personer i øget risiko”, udgivet den 16. sep.: https://lobpa.dk/gode-raad-fra-sundhedsstyrelsen-til-personer-i-oeget-risiko

Se også Sundhedsstyrelsens opfordring den 28. september til at lade sig vaccinere: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Influenzasaesonen-staar-for-doeren-Det-er-ekstra-vigtigt-at-huske-vaccinationen-i-aar

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >