Principiel afgørelse om lønudmåling i Aarhus Kommune

Principiel afgørelse om lønudmåling i Aarhus Kommune

Embedsmænd i Aarhus Kommune har klippe-klistret fra så forskellige overenskomster som for buschauffører og maritimt personale for at sammensætte lønnen til cirka 1.000 handicaphjælpere årligt i og omkring Aarhus. Som konsekvens har kommunens BPA-borgere fået udmålt for lidt i løn til deres hjælpere.

 

LOBPA bad i 2010 Statsforvaltningen afgøre lovligheden af dén praksis, og selvom sagen tog seks år, krævede en ny anmeldelse i 2014 og var omkring Folketingets Ombudsmand, mistede vi i LOBPA aldrig troen på, at der er en rigtig måde at udmåle løn på.

 

”Denne sag er principiel. Det handler om ordnede forhold; for mennesker med BPA og for deres hjælpere,” siger LOBPAs formad, Janne Sander og fortsætter:
”Organisationens arbejde har været utrætteligt, og det er på grund af enkelte menneskers stædige indsats, at så mange mennesker nu kan begynde at håbe på overenskomstsvarende løn.”

 

Statsforvaltningens afgørelse skaber basis for den arbejdsro, som kommunernes dygtige sagsbehandlere og LOBPA har brug for. Vi glæder os over endelig at være på den anden side af sagen og til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Kommune, som er hjemkommune for 220 BPA-borgere.

 

 

BPA er et trængt område

Som Danmarks eneste landsdækkende interesseorganisation for alle med BPA er LOBPA hver dag i kontakt med BPA-borgere over hele landet. Dertil administrerer LOBPA også arbejdsgiveransvaret for en stor del af de danskere, der ønsker friheden fra selv at ordne jura, administration og økonomi i deres BPA-ordning.

 

”Vi hører, hvad der sker ude i kommunerne, og vi kan stadig blive overraskede over, hvor svær loven kan være at tyde. Eksemplet med Aarhus er særlig slemt,” siger formand Janne Sander, og uddyber:

 

”LOBPA kender desværre til flere kommuner, der er kreative i deres praksis. Vi er i konstant forhandling med dem om at følge loven. Det arbejde fortsætter”.

 

Mange kommuner er gode til at udmåle på BPA-området, og ofte skyldes fejl alene forskellige tolkninger af lovgivningen. Derfor arbejder LOBPA på landsplan for at få etableret en arbejdsgruppe om en national takstmodel. Kommunerne behøver den, og vores medlemmer fortjener den. Området er for sårbart til så mange forskellige lovfortolkninger.

 

Forårets åbne høring på BPA-Christiansborg kom i stand bl.a. via LOBPAs samarbejde med Dansk Erhverv, og på høringen ved LOBPAs generalforsamling i sommer var alle parter – inklusiv Kommunernes Landsforening – enige om, at en national takstmodel løser de mest væsentlige udfordringer på BPA-området.

 

 

Sagens omfang

Der er 220 bevilligede BPA-ordninger i Aarhus Kommune. Efter LOBPAs beregninger svarer det til 1.000 handicaphjælpere årligt. På landsplan har 2.200 borgere en BPA-ordning.

 

Læs LOBPAs pressemeddelelse her.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >