Respirationsbrugere får nye muligheder for at vælge arbejdsgiver

Respirationsbrugere får nye muligheder for at vælge arbejdsgiver

Lovændringen betyder, at personer med respiratorinsufficiens med en hjælpeordning fra den 1. juli 2015 kan:

1) vælge at være arbejdsgiver for hjælpere efter begge bestemmelser (BPA og respirator).

2) lade nærtstående være arbejdsgiver for hjælpere efter begge bestemmelser.

3) frit vælge samme firma som arbejdsgiver for hjælpere efter begge bestemmelser.

LOBPA hilser ændringen velkommen. Vi går nu i gang med at ruste os til at varetage arbejdsgiveransvaret for personer med respiratorinsufficiens.

Alt lovforarbejdningsmaterialet, herunder Dansk Erhvervs mail til ministeriet af 18/11 2014 findes her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >