‘Samtænkt Indsats’ på børneområdet

Konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft

Forventningsafstemningen står centralt i LOBPAs helhedsorienterede hjælp til børn med handicap.

Når LOBPA opstarter en ny hjælpeordning for et barn, er forventningsafstemningen helt afgørende for at få overblik over opgaven og tilrettelægge den rette helhedsorienterede løsning for barnet og familien:

”Uanset hvad opgaven går ud på, lægger vi altid vægt på at spørge ind til forventningerne hos kommunen, familien og barnet,” siger konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft. ”Det betyder, at vi kan sætte den rigtige retning for den opgave, vi skal løse, og det er et godt afsæt for tillid og en god relation til alle parter”.

LOBPAs børneordninger er typisk sammensat af flere typer indsatser og flere paragraffer og hedder hos os ’Samtænkt Indsats’. Vores hjælp kan fx handle om børn, der skal have et bedre søvnmønster, behøver støtte i de daglige rutiner eller skal have hjælp, så familien kan aflastes. Ordningen kan omfatte få timer om dagen eller hele døgnet.

Viden og supervision fra handicaporganisationer
Når hjælpeordningen er gået i drift – i reglen inden for en uge, har LOBPA ansvar for vagtplaner, økonomi, evaluering og dokumentation samt løbende samtaler og supervision. Vores bagland giver desuden mulighed for at trække på specialviden om forskellige diagnoser, og vi samarbejder løbende med bl.a. MuskelsvindFonden, CP Danmark og Sjældne Diagnoser.

”Der er meget læring at hente både for familien og de udførende medarbejdere i den supervision, vi kan tilbyde via de handicaporganisationer, vi samarbejder med. Det betyder rigtig meget for, at vi kan få en fælles opfattelse af udfordringerne og en bedre forståelse for, hvordan diagnosen påvirker det enkelte barn,” forklarer Susanne Loft.
Viden og supervision via baglandet er en af LOBPAs særlige styrker, mener hun, og hun oplever, at disse tiltag i nogle tilfælde gør det muligt at arbejde ekstra intensivt med barnets mål – og derved forkorte den periode, barnet og familien modtager hjælp i.

Hjælp på familiens præmisser
Familien har altid det sidste ord ved ansættelsen af de udførende medarbejdere. Her er forventningsafstemningen også helt afgørende – uanset, om der er tale om ufaglærte medarbejdere eller medarbejdere med sygeplejefaglig eller socialfaglig baggrund.
”På vores børneordninger lægger vi stor vægt på, at vi ikke overtager forældrenes rolle men klæder dem på til at have hjælp i hjemmet. Det er dilemmafyldt, ved vi. Hjælpen er på familiens præmisser, men hjemmet er også en arbejdsplads – med de hensyn, der nu er til det,” forklarer Susanne Loft.

Samtænkt Indsats
Bevillingsgrundlaget for LOBPAs hjælpeordninger på børneområdet – ‘Samtænkt Indsats’ – kan fx være paragraf 32, 44, 45, 83, 84, 85 i Serviceloven samt hjemmesygepleje efter paragraf 138 i Sundhedsloven. Hjælpeordningen kan være i drift i nogle måneder, eller den kan vare det meste af barnets barndom.

Vil du vide mere om LOBPAs helhedsorienterede løsninger for børn?
-Så kontakt konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft E: slo@lobpa.dk M: 30737419

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >