Seminar: Sammen om børnehandicap – hent inspiration til forældresamarbejdet i din kommune

LOBPA inviterer til seminar:

Hvor og hvornår: Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 12:00 til 15:10 i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Ankestyrelsens rapport for Social- og Indenrigsministeriet ’Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap’ fra juni 2020 peger på fire nøglefaktorer for det gode samarbejde med forældre til børn med handicap. Hør om undersøgelsens resultater og kom med dine input til, hvordan vi udfolder resultaterne til gavn for børn med handicap. På seminaret bruger vi kommunale case-eksempler som en træningsbane for at udveksle erfaringer og få nye perspektiver på samarbejdet.

Det er en kendt sag, at en del sager omgøres på børne- handicapområdet, og at den stramme kommunale økonomi sætter grænser. Men regler og økonomi udgør ikke hele billedet. Samarbejdet med forældrene har også stor betydning. For børnenes skyld må vi gøre det bedste vi kan inden for den ramme, vi har. Her er det gode forældresamarbejde en af vejene til en endnu bedre opgaveløsning.

Tilmeld dig her

PROGRAM

Kl. 12.00-12.30 Sandwich

kl. 12.30-12.40 Velkomst ved LOBPA

Kl. 12.40- 13.10 Resultaterne fra Ankestyrelsens rapport ”Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap” fra juni 2020
Mia Larsen, specialkonsulent og Lotte Thost, fuldmægtig  – begge fra Ankestyrelsen præsenterer resultaterne af rapporten. De fortæller herunder om fire faktorer for det gode forældresamarbejde og kommer med eksempler på konkrete tiltag, som de interviewede kommuner har haft gode erfaringer med.

Kl. 13.10- 13.30 Hvad siger brugerne i Aalborg Kommune? – Tilgange og undersøgelser af forældresamarbejdet
Lars Lykke Knudsen, leder af Specialgruppen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune fortæller om brugerundersøgelser og erfaringer med kontakten med forældre til børn med handicap i Aalborg Kommune.

Kl. 13.30-14.10 Workshop
Tre kommunale caseeksempler danner en aktuel indgang til drøftelser af faktorerne for det gode samarbejde.
Antoniett Vebel Pharao, medlem af bestyrelsen i SUMH kommenterer via video drøftelser ved bordene. 

Kl. 14.10-14.30 Kaffe

Kl. 14.30-15.00 Faktorer for det gode samarbejde set fra forældresiden
Linda Klingenberg, privat rådgiver fortæller om, hvad kommunerne kan have særligt fokus på for at forbedre samarbejdet med borgeren. Linda Klingenberg er jurist, tidligere kommunal leder og i dag privat rådgiver for borgere – herunder forældre – i den socialkommunale virkelighed.

Kl. 15.00-15.10 Det gode forældresamarbejde om personlig assistance
LOBPA deler egne erfaringer med forældresamarbejdet. 

Tilmeld dig her

Målgruppe: Kommunale ledere og medarbejdere på børnehandicapområdet – samt andre der arbejder professionelt med området.
NB! Begrænsede pladser: Max 30 deltagere. 

Sted: Medborgerhuset, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg
Dato og tid: Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 12:00 til 15:10
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 21. december 2020 kl. 09:00

Pris: Deltagelse koster kr. 450 (40 pladser) og kr. 100 for adgang til streaming af oplæggene.

Covid-19:
LOBPA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne: Håndsprit er tilgængelig. Lokale og inventar er grundigt rengjort og afsprittet. Forplejning serveres efter gældende retningslinjer. Borde er opsat, så de overholder krav om afstand.
Vi opfordrer deltagere til: -At begrænse fysisk kontakt. -Være opmærksom på egen og andres adfærd. -At blive hjemme ved symptomer. -At opretholde god håndhygiejne.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >