{"version":"20150408","show_thumbnails":false,"show_date":true,"show_context":true,"layout":"grid","headline":"Relateret","items":[{"id":67884,"url":"https:\/\/lobpa.dk\/lobpas-politiske-ledelse-er-valgt\/","url_meta":{"origin":67657,"position":0},"title":"LOBPAs politiske ledelse er valgt","date":"10\/06\/2017","format":false,"excerpt":"Musholm uden for Kors\u00f8r danner i dag de smukke rammer om \u00e5rets generalforsamling og store fest. \u00a0 Selve generalforsamlingen er nu vel gennemf\u00f8rt, og LOBPAs medlemmer g\u00f8r sig nu klar til at fejre demokratiet, medbestemmelsen og f\u00e6llesskabet i LOBPA med et sp\u00e6ndende opl\u00e6g fra Egmont H\u00f8jskolens forstander, Ole Lauth, efterfulgt\u2026","rel":"nofollow","context":"I Arrangementer","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":466,"url":"https:\/\/lobpa.dk\/nyt-fra-lobpa-182016\/","url_meta":{"origin":67657,"position":1},"title":"Nyt fra LOBPA - European Independent Living Day | Ans\u00e6ttelsesforhold i BPA-ordninger","date":"19\/08\/2016","format":false,"excerpt":"Vi vil gerne se lidt mere til dig. Derfor denne opfordring til at bes\u00f8ge os p\u00e5 Health & Rehab-messen n\u00e6ste uge, og ikke mindst at du tilmelder dig LOBPAs generalforsamling den 11. juni.","rel":"nofollow","context":"I Nyheder","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":470,"url":"https:\/\/lobpa.dk\/nyt-fra-lobpa-162016\/","url_meta":{"origin":67657,"position":2},"title":"Nyt fra LOBPA - BPA-h\u00f8ring p\u00e5 Christiansborg | Generalforsamling | Health & Rehab-messe","date":"19\/08\/2016","format":false,"excerpt":"For\u00e5ret er s\u00e5 sm\u00e5t ved at komme til Danmark. Det betyder bl.a. ogs\u00e5, at LOBPAs generalforsamling er lige rundt om hj\u00f8rnet.","rel":"nofollow","context":"I Nyheder","img":{"src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}]}