Sommernyt fra LOBPA – Aktiviteter på Zoom | Samtænkt Indsats | Corona-eksperter

Sommeren er kommet – men det betyder ikke, at vi sætter tempoet ned i LOBPA. Vi har og vil fortsat afvikle en række aktiviteter for jer alle online, ligesom det politiske arbejde og kampen for at styrke BPA fortsætter trods coronavirus. Det vil vi gerne fortælle om her.

God læselyst!

 


Kommende aktiviteter

Vi kan desværre ikke møde hinanden fysisk lige nu. Det må vi ikke, og det vil nok heller ikke være smart i forhold til at undgå smittespredning. Selvom forsamlingsforbudet er lempet, passer vi godt på hinanden i LOBPA og mødes for en stund mere i den virtuelle verden.

Vi har flere arrangementer på tapetet i resten af juni måned. Derudover er vi ved at lægge sidste hånd på et storstilet arrangement foran Handicaporganisationernes Hus i Taastrup i starten af juli. Her skal vi mødes fysisk – men på en sikker måde og med behørig afstand.

Hvad skal der så ske nu?

 • Fredag d. 12. juni kl. 14.00 får vi besøg af den kendte virolog og professor på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, som – helt uden smitterisiko – vil fortælle historien om covid-19 – vores nye bekendtskab. Vi kalder arrangementet for “Bliv klog på corona”.
  Hvordan ser fremtiden ud med covid-19? Er der en vaccine på vej, så vi skal være optimistiske? Og hvad er det særlige ved covid-19 i forhold til andre virus, der ligner den? Vi kommer helt tæt på den nye virus i selskab med landets førende forsker på området. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Allan Randrup Thomsen.

  Hvis du vil være med, så klik her for at starte mødet (Du kan dog først klikke på linket fra kl. 13.45 på fredag)

 • Fredag d. 19. juni kl. 14.00 erstatter vi det aflyste folkemøde på Bornholm med vores egen rundbordsdebat under overskriften “Hvad har coronakrisen lært os om BPA?” -Hvilke styrker og udfordringer er vi løbet ind i? Og hvilke erfaringer har vi gjort os?
  Vores debattører er: Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden, Kristian Würtz, rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse i Århus Kommune, Janus Tarp, formand for PTU og Ulykkespatientforeningen og Karina Adsbøl, medlem af Folketinget (DF), næstformand for Social- og Indenrigsudvalget og handicapordfører.

  Hvis du vil være deltage, så klik her for at starte mødet (Du kan først klikke på linket kl. 13.45, fredag d. 19. juni)

 • Fredag d. 26. juni kl. 14.00 får vi besøg af Jørgen Lenger fra Muskelsvindsfonden, som vil fortælle historien om BPA. Der startede i Aarhus for snart mange år siden, da der blev banket på døren til rådhuset. Hør historien om den lange snirklede vej til loven om BPA.

  Hvis du vil være med, så klik her for at starte mødet (Du kan først klikke på linket kl. 13.45, fredag d. 26. juni)

Se den samlede kalender her

Find altid en aktuel arrangementsoversigt på vores hjemmeside, eller klik her. Her kan du også finde koder til møderne, såfremt de direkte links ikke måtte virke.

Vores webarrangementer er åbne for alle. Tilmelding ikke nødvendig. Links og koder til at komme på kan ses løbende på lobpa.dk -> Det sker eller ved at følge vores Facebookside.

 Konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft

Forventningsafstemningen står centralt i LOBPAs helhedsorienterede hjælp til børn med handicap.

Når LOBPA opstarter en ny hjælpeordning for et barn, er forventningsafstemningen helt afgørende for at få overblik over opgaven og tilrettelægge den rette helhedsorienterede løsning for barnet og familien:

”Uanset hvad opgaven går ud på, lægger vi altid vægt på at spørge ind til forventningerne hos kommunen, familien og barnet,” siger konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft. ”Det betyder, at vi kan sætte den rigtige retning for den opgave, vi skal løse, og det er et godt afsæt for tillid og en god relation til alle parter”.

LOBPAs børneordninger er typisk sammensat af flere typer indsatser og flere paragraffer og hedder hos os ’Samtænkt Indsats’. Vores hjælp kan fx handle om børn, der skal have et bedre søvnmønster, behøver støtte i de daglige rutiner eller skal have hjælp, så familien kan aflastes. Ordningen kan omfatte få timer om dagen eller hele døgnet.

Viden og supervision fra handicaporganisationer
Når hjælpeordningen er gået i drift – i reglen inden for en uge, har LOBPA ansvar for vagtplaner, økonomi, evaluering og dokumentation samt løbende samtaler og supervision. Vores bagland giver desuden mulighed for at trække på specialviden om forskellige diagnoser, og vi samarbejder løbende med bl.a. MuskelsvindFonden, CP Danmark og Sjældne Diagnoser.

”Der er meget læring at hente både for familien og de udførende medarbejdere i den supervision, vi kan tilbyde via de handicaporganisationer, vi samarbejder med. Det betyder rigtig meget for, at vi kan få en fælles opfattelse af udfordringerne og en bedre forståelse for, hvordan diagnosen påvirker det enkelte barn,” forklarer Susanne Loft.
Viden og supervision via baglandet er en af LOBPAs særlige styrker, mener hun, og hun oplever, at disse tiltag i nogle tilfælde gør det muligt at arbejde ekstra intensivt med barnets mål – og derved forkorte den periode, barnet og familien modtager hjælp i.

Hjælp på familiens præmisser
Familien har altid det sidste ord ved ansættelsen af de udførende medarbejdere. Her er forventningsafstemningen også helt afgørende – uanset, om der er tale om ufaglærte medarbejdere eller medarbejdere med sygeplejefaglig eller socialfaglig baggrund.
”På vores børneordninger lægger vi stor vægt på, at vi ikke overtager forældrenes rolle men klæder dem på til at have hjælp i hjemmet. Det er dilemmafyldt, ved vi. Hjælpen er på familiens præmisser, men hjemmet er også en arbejdsplads – med de hensyn, der nu er til det,” forklarer Susanne Loft.

Samtænkt Indsats
Bevillingsgrundlaget for LOBPAs hjælpeordninger på børneområdet – ‘Samtænkt Indsats’ – kan fx være paragraf 32, 44, 45, 83, 84, 85 i Serviceloven samt hjemmesygepleje efter paragraf 138 i Sundhedsloven. Hjælpeordningen kan være i drift i nogle måneder, eller den kan vare det meste af barnets barndom.

Vil du vide mere om LOBPAs helhedsorienterede løsninger for børn?
-Så kontakt konsulent og sundhedsfaglig rådgiver i LOBPA, Susanne Loft E: slo@lobpa.dk M: 30737419

 


To corona-eksperter gæster LOBPA

Vores medlemsarrangementer over zoom har givet anledning til oplæg og dialog med overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, Gitte Kronborg og professor i virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Begge gæster LOBPA via zoom for at fortælle om covid-19.

Fredag den 12. juni kl. 14 kan vores medlemmer møde Allan Randrup Thomsen og stille spørgsmål om bl.a. udsigterne til en vaccine, og hvad det er, der adskiller covid-19 fra andre virustyper. Arrangementet hedder ”Bliv klog på covid-19”. Der er 100 pladser via zoom – så vi anbefaler at logge på i god tid og gerne allerede fra kl. 13.45.

Mandag den 8. juni var Gitte Kronborg på besøg. Hun talte under overskriften ”Smitterisiko og genoplukning” om smitterisikoen for borgere i risikogruppen og svarede på spørgsmål. Gitte Kronborg forklarede bl.a., at man godt kan bevæge sig rundt i det offentlige rum på fx gader og stier uden at frygte smitte. Man skal være relativt tæt på hinanden i et stykke tid, for at smitten kan overføres. En stor tak til Gitte Kronborg fra LOBPA for oplysning og opklaring af rigtig mange spørgsmål hos deltagerne til vores arrangement!

 

 


LOBPA i medierne:

 • OPS-Indsigt: Kommuners prispolitik presser firmaer væk fra handicapområdet
  Vores konstuerede direktør og formand for Handicapbranchen Danmark, Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp udtaler i artiklen i OPS-Indsigt:
  ”Vi har her en sand succeshistorie om, hvordan ufaglært hjælp til 121 kroner i timen i overenskomstmæssig grundløn kan være en billet til et relativt frit liv for mennesker med et svært handicap, men det kræver, at vi får en takst, der gør det muligt at drive en virksomhed, hvor vi administrerer BPA-ordninger.”
  Læs mere her
 • JP debat: Vil coronakrisen give os et nyt syn på den nødvendige handicappolitik?
  Den isolation og ensomhed, de fleste af os har oplevet under coronaen, er bare en lille snert af det, mange borgere med indgribende handicap er udsat for år efter år skriver bestyrelsesmedlem i LOBPA Gitte R. Reckendorff Nielsen i et debatindlæg i JP.
  Læs mere her
 • Altinget: Postnummer må ikke afgøre BPA-ordningens kvalitet
  Postnummeret må ikke være afgørende for kvaliteten af den hjælp, borgerne får gennem BPA-ordningen. Derfor skal vi gøre op med uensartet administration og indføre en ny takstmodel for området. Det skrev Torben Hollmann, formand i social og sundhedssektoren FOA og Finn J. Løvenholdt Kemp, konstitueret direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark i Altinget.
  Læs mere her
 • Handicapbranchen Danmark: Der skal findes en bredere løsning
  Handicapbranchen Danmark afgav i fredags den 22. maj høringssvar til et udkast til ændring af social service og lov om socialtilsyn. Hvis lovændringen bliver vedtaget, vil unge op til 23 år, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, få ret til overvågning og støtte om natten.I høringssvaret støtter Handicapbranchen Danmark op om intentionerne i udkastet til lovændringen men efterlyser samtidig en løsning, der gælder alle og ikke kun de unge:”Vi ser sager, hvor børn er stærkt bekymrede for deres forældre, fordi de mangler natlig overvågning. Familierne tyr i nogle tilfælde til desperate løsninger for at undgå, at borgeren må flytte på institution”, siger Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp, konstitueret direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark.
  Læs mere her

 


Health & Rehab afholdes ikke i 2020

På grund af forsamlingsforbuddet og den generelle sundhedssituation har folkene bag messen besluttet, at det ikke afholdes i 2020, men først i 2021.

Health & Rehab Scandinavia – messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, der afholdes i Bella Center, er Danmarks største messe og mødeplads for social-, sundheds- og plejesektoren med over 8.000 besøgende og over 200 udstillere over 3 dage.

LOBPA er naturligvis også tilstede med en stand – dog først i foråret 2021.

Vi glæder os til at se dig næste år.

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Få Samtænkt Indsats hos LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >