Sommernyt fra LOBPA – Ny direktør | Politisk fokus på BPA | Tilbageblik på forårets zoom-møder

Meget er sket, siden vores seneste nyhedsbrev i juni måned. Først og fremmest har LOBPA fået en ny direktør. Det fortæller vi mere om i dette nyhedsbrev, hvor du også kan læse om muligheden for at rejse gratis med din handicapbil på 32 færgeruter i august og september. Vi byder også på et gensyn med de største øjeblikke online i et forår, hvor vi desværre ikke kunne mødes fysisk.

God læselyst!

 Velkommen til Michael Graatang

LOBPAs nye direktør er uddannet jurist og har de seneste fem år været direktør i LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud). Han har tidligere været ansat i KL og har desuden en fortid som kommunaldirektør i Halsnæs og Gentofte Kommune.

Med sin stærke profil skal Michael Graatang bidrage til LOBPAs positive udvikling som interessevaretager og leverandør af helhedsorienteret personlig assistance – herunder det bedste tilbud inden for BPA (Borgerstyret Personlig Assistance).

Blandt Michael Graatangs kommende opgaver fremhæver LOBPAs formand, Janne Sander behovet for at imødegå det pres, der er på BPA-området:
”LOBPAs nye direktør skal gå forrest i vores kamp for at styrke vilkårene for BPA. Her vil det være centralt at udvikle nye strategier og indgå endnu tættere partnerskaber med kommuner og handicaporganisationer. Samtidig skal direktøren sikre, at driften er stabil, så borgerne kan føle sig trygge.”

Direktør i LOBPA, Michael Graatang udtaler:
”LOBPA har som interesseorganisation og leverandør opbygget en viden, erfaring og kapacitet, der er unik i dansk sammenhæng og som inspirerer mig. Flere skal kigge i LOBPAs retning, når det gælder BPA og andre tilbud om personlig assistance. Vi skal være meget bevidste om, at vi er med til at sætte retning.”

Michael Graatang tiltrådte som direktør i LOBPA den 1. juli. Han afløser LOBPAs tidligere direktør Steen Pihl Sørensen.

Læs mere her.


Vidste du, at du kan rejse gratis med mange af landets færger i august og september?

Biler med handicapkort får nemlig gratis adgang til 32 færgeruter i sensommeren. Det oplyser Transport- og Boligministeriet til Information.
Du skal booke og betale via rederiets hjemmeside. Efter din rejse vil du få refunderet prisen på dit betalingskort.

 


Ny politisk udvikling på BPA-området

BPA er på ministeriets dagsorden: I april måned henvendte Handicapbranchen Danmark – hvor LOBPA har formandsposten – sig til socialministeren i fællesskab med Dansk Erhverv og FOA. Vores henvendelse drejede sig om at lægge løn og administrationsbidrag i faste rammer, så der er sikkerhed for, at man altid kan finde en virksomhed eller forening at overdrage sit arbejdsgiveransvar til.

Ministerens svar

Nu er svaret kommet fra socialministereren, og det giver anledning til optimisme.

Socialminister Astrid Krag skriver bl.a. i sit svar: ”Hjælperordningerne er, som I skriver, en meget vigtig del af vores handicappolitik, som giver den enkelte mulighed for selvbestemmelse og fleksibilitet i hverdagen og for at deltage i samfundslivet og opbygge og bevare sociale relationer”.
Derfor er det meget vigtigt, at området hænger sammen, også når det kommer til økonomi. Både i forhold til, at borgerne får helhedsorienterede ordninger, der dækker deres behov for hjælp og støtte, men også, at hjælperne har ordentlige arbejdsvilkår, og at borgerne bevarer en reel mulighed for at overdrage arbejdsgiveropgaverne til en virksomhed eller forening”.

Astrid Krag understreger desuden, at området vil blive fulgt tæt, og at Handicapbranchen Danmark samt relevante organisationer på handicapområdet vil blive inddraget i ministeriets videre arbejde med at sikre BPA-området.

Læs mere her.

 


Få et gensyn med de mange arrangementer i det virtuelle univers.

Vi kunne desværre ikke rigtig mødes fysisk i foråret pga udbruddet af coronavirus/COVID-19. Det betød, at vi på kort tid skulle finde en anden måde at dyrke fællesskabet på.

Vi lagde ud med fredagskaffe og erfaringsudveksling. Til en start fyldte coronavirus meget, men vi fandt også plads til tirsdagsjura, banko og debat med Torsten Gejl. Virolog og professor, Allan Randrup Thomsen kom også forbi og berettede om virussens indtog i det danske samfund, ligesom vi fik gode svar på spørgsmål om smitterisiko af Gitte Kronborg, overlæge på Hvidovre Hospital.

Afslutningsvist tog vi den politiske temperatur i handicapbevægelsen, i byrådet og i Folketinget med en rundbordsdebat med Simon Toftegaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden, Janus Tarp, formand for Ulykkespatientforeningen, Kristian Würtz, rådmand i Aarhus Kommune samt Karina Adsbøl, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Tak til alle der deltog på vores arrangementer. De fortsætter til efteråret. 

Du kan se eller gense flere af ovennævnte arrangementer på vores Youtube kanal her.

 


LOBPA i medierne:

  • Kristeligt Dagblad: 24 kommuner har brudt loven for at opnå besparelser på socialområdet
    Ankestyrelsen fastlår, at minimum hver fjerde af landets kommuner har benyttet sig af ulovlige resultatbaserede kontrakter for at opnå besparelser på handicap- og socialområdet. Sådan skrev Kristeligt Dagblad den 25. juni.LOBPAs konstituerede direktør og formand for Handicapbranchen Danmark Finn J. Løvenholdt Kemp udtaler i artiklen:
    “Kommunerne er så meget under pres, at målet med ydelserne ofte glemmes: ligeværdighed og retten til at leve et så frit liv som muligt på egne præmisser. Målet med resultatkontrakterne har ikke været at opfylde borgerens behov, men at spare så meget som muligt. Det giver ingen mening, for der skal ikke bevilges den mindst mulige hjælp, men den rette hjælp. Og vores medlemmer bliver eksempelvis ikke pludseligt helbredt for deres muskelsvind og rejser sig fra deres kørestole. Alligevel sidder de på grund af metoder som denne i konstant angst for at miste deres hjælp.” Læs mere her
  • Politiken debat: Lad være med at tale om mig som en af ‘de svageste’
    LOBPAs formand, Janne Sander skriver i et debatindlæg i Politiken om at blive udpeget som en af ‘de svageste’ under corona-nedlukningen. :“Uanset de gode intentioner skal vi være på vagt, hver gang vi møder en sådan kategorisering. I stedet for at splitte og kategorisere bør vi bruge energien på det, der kan give grobund for mere solidaritet mellem os”
    Debatindlægget blev bragt den 11. juli. i Politiken. Læs mere her

Nyt fra Sammenslutningen af Unge med Handicap

Bliv seksualitetsambassadør

SUMHs seksualitetsambassadører arbejder på frivillig basis for, at alle unge med handicap kan have det seksuelle liv, de ønsker – SKAL DU VÆRE MED?
Som frivillig mødes man en gang om måneden med den ansvarlige for udvalget samt en repræsentant for SUMHs bestyrelse. Møderne bruges til at træffe beslutninger om opgaver i udvalget. Som frivillig afgør man selv hvor meget tid, man vil lægge i projektet. Man kan fx godt være en del af udvalget, hvis man kun har interesse i at være oplægsholder eller kun vil arbejde med SoMe-kampagner.

Læs mere om rollen som seksualitetsambassadør her

Bliv fruluftsinspirator

Vil du gå foran, og inspirere unge med handicap til oplevelser naturen? Er du vild med at være ude i naturen? Vil du være med til at gøre naturen mere tilgængelig og åbne andres øjne op for nye naturoplevelser? Så bliv friluftsinspirator i SUMH!

SUMH har skudt en ny indsats i gang, hvor du og sammen med andre unge med handicap kan blive en del af et online naturfællesskab. SUMH klæder dig på med viden og ideer til gåture og naturoplevelser, som du kan bruge til at skabe glæde hos andre unge med handicap.

Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt Nynne på: nynne@sumh.dk eller på 92 15 29 93

P.s. Du kan hente og dele et pdf-opslag om opgaven lige her

 


Få mentor i LOBPA

Blev medlem i LOBPA

Få Samtænkt Indsats hos LOBPA

Lad LOBPA løfte dit arbejdsgiveransvar

 


 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >