Psykolog søger personlig hjælper

 • Deltidsstilling
 • Fuldtidsstilling
 • Helsingør
 • Ansøgninger er blevet lukkede

LOBPA

Jeg søger 3 hjælpere m/k, 12 timer dagligt (tidsrummet 7-19), ca. 27 timer pr. uge. Der vil også være arbejde hver tredje weekend og nogle helligdage.

Jeg er en kvinde på 65 år, som lever sammen med min mand i hus i Helsingør. Jeg er en udadvendt og social person, som ikke har brug for hjælp til at skabe sociale kontakter. Men jeg ser meget frem til at få hjælp til praktiske og rekreative gøremål.

I maj 2016 fik jeg diagnosen ALS, som er en sygdom, der lammer musklerne i kroppen. Sygdommen kan udvikle sig i forskellige hastigheder – min ser ud til at gå relativt langsom.  Jeg sidder i kørestol og kan i begrænset omfang bruge mine hænder. Jeg kan stå og forflytte mig, kan tænke, tale, føle og være empatisk. Jeg arbejder stadig lidt som supervisor og terapeut, og har pt. en handicaphjælper, der hjælper mig med praktikken i forbindelse hermed. Det er en opgave, som du skal overtage senere. Derudover er jeg ved at skrive en bog. Derfor er det vigtigt, at du kan bistå med at skrive på computer.

Som min personlige hjælper skal du hjælpe mig med det, jeg tidligere selv har nydt at kunne gøre. Du skal blandt andet hjælpe mig med:

 • Personlig pleje
 • Ture i naturen sammen med hund
 • Indkøb/shopping
 • Madlavning
 • Let rengøring
 • Tøjvask
 • Veninde- og familiebesøg
 • Kulturelle aktiviteter
 • Kørsel
 • Samarbejde med hjemmehjælp i forbindelse med daglig toilette mm.

Du skal desuden være indstillet på, at det senere kan blive aktuelt, at du skal tage et kursus i brug af respirator.

Som hjælper for mig må du

 • være åben, ærlig og fleksibel
 • have humor
 • være glad for hund
 • kunne være aktiv men også evne at trække dig tilbage, når der er brug for dette
 • være praktisk og fysisk robust
 • være ikke-ryger
 • have kørekort (jeg har en handicapbil, som kun kræver almindelig kørekort)

Du skal være parat til at tage ekstra vagter og træde til som vikar. Arbejdspladsen vil primært være i Helsingør. Du vil få stillet et værelse til rådighed, hvor du kan hvile, læse etc., når jeg ikke har brug for din assistance.

Du vil blive ansat under LOBPA, og vil dermed være omfattet af BPA overenskomsten for handicaphjælpere indgået mellem DE & 3F/FOA. Overenskomsten kan ses på http://www.lobpa.dk

Jeg vil selv stå for den daglige ledelse, og der vil være teammøder, MUS-samtaler mm.

Er jobbet noget for dig, så send en kortfattet ansøgning omfattende: – hvorfor du søger jobbet –  beskrivelse af dig selv – hvilke familierelationer du har/har haft – hvilke typer af jobs, du har haft – hvilken uddannelse du evt. har – hvilke fremtidsønsker du har ift. job og/eller uddannelse.

Jobbet kræver ingen speciel baggrund. Oplæring vil finde sted. Ordningen forventes startet op ultimo november.

Ansøgningen bedes sendt på mail: trembacz@tdcadsl.dk senest den 24. oktober 2017. Der vil være ansættelsessamtaler den 27. oktober 2017. Min mand og en medarbejder fra LOBPA vil deltage i ansættelsessamtalen. Ansættelse snarest muligt.

Hvis du ikke har hørt fra mig i løbet af uge 46, er jobbet besat til anden side.

Nødvendige kompetencer:

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >