Test for COVID-19 – se mulighederne:

Selvom der i disse uger er pres på testkapaciteten, er der gode muligheder for at blive testet for COVID-19, oplyser KL os om. Nedenfor ses testmulighederne:

Hvis man har symptomer på corona:

  • Skal man kontakte sin egen praktiserende læge.
  • Praktiserende læge kan henvise til test i sundhedssporet, som man herefter selv kan booke på www.coronaprover.dk.
  • Der er ikke ventetid på test i sundhedssporet, dvs. man kan som hovedregel komme til samme dag eller næste formiddag.
  • Procedure for test mv. er beskrevet her.

NB! Fra den 21. okt. kan borgere med milde symptomer selv bestille tid til test – uden lægehenvisning.

Hvis man ikke har symptomer på corona, men er ”nær kontakt” til en, der er konstateret smittet:

  • Skal man kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 (tast 2), for at blive henvist til 2 tests.
  • Herefter kan man blive testet i samfundssporet på ”hurtigsporet” for nære kontakter. Man booker selv på www.coronaprover.dk.
  • Der er i hovedreglen kun 0-1 dags ventetid for test af nære kontakter.
  • Procedure for test mv. er beskrevet her.

Hvis man ikke har symptomer og ikke er ”nær kontakt”:

  • Man kan uvisiteret booke en tid på www.coronaprover.dk, og her kan der være ventetid (typisk mellem 0 og 4 dage), afhængig af hvor stor en del af kapaciteten der anvendes til test af nære kontakter mv.

NB! LOBPA arbejder på, at målgruppen for gratis vaccine mod influenza og lungebetændelse ændres, så den også omfatter kunder og handicaphjælpere, der ikke er i risikogruppen. Vi er i den forbindelse i dialog med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet samt Handicapbranchen Danmark og Dansk Erhverv.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >