Vi debatterer i Altinget: Postnummer må ikke afgøre BPA-ordningens kvalitet

Postnummeret må ikke være afgørende for kvaliteten af den hjælp, borgerne får gennem BPA-ordningen. Derfor skal vi gøre op med uensartet administration og indføre en ny takstmodel for området. Det skriver Torben Hollmann, formand i social og sundhedssektoren FOA og Finn J. Løvenholdt Kemp, konstitueret direktør i LOBPA og formand for Handicapbranchen Danmark i Altinget:

Udmålingen af hjælp er præget af vilkårlighed, og administrationshonoraret til virksomheder, der leverer handicaphjælpen hos borgeren, er i flere kommuner faldende. Det betyder, at det bliver stadigt sværere for borgeren at finde en virksomhed eller forening til at hjælpe med at levere handicaphjælpen på tværs af kommuner.
BPA-ordningen er definerende for, hvordan vi som velfærdssamfund ønsker at give alle en mulighed for at deltage i fællesskabet. Det skal vi værne om. Det kræver, at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) foretager grundlæggende ændringer i det nuværende regelsæt, så der kan skabes ensartet administration og samme trygge rammer for såvel borgere som samarbejdet mellem offentlige og private aktører.
Se hele debatindlægget på Altinget.dk

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >