Ledsagelse

Ledsageordningen er målrettet mennesker med et handicap, som gør, at de ikke kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet uden hjælp fra en ledsager.
Er du bevilliget ledsagelse, har du ret til selv at udpege din ledsager. LOBPA kan varetage administrationen af din ordning.

 

Mulighed for mere

Ordningen kan bruges til alt fra kultur til motion, shopping, cafébesøg, familiebesøg eller til en tur i naturen. Man vælger selv aktiviteten men skal være mellem 12 og 67 år for at få bevilget en ledsageordning gennem sin kommune.

Kommunen kan bevilge op til 15 timer om måneden til ledsageordningen. Du kan spare tildelte timer op gennem seks måneder til længere ture evt. med overnatning. Det er også muligt at benytte ledsageordningen til at rejse til udlandet. Ledsageren er fuldt forsikret via LOBPA.

 

Paragrafferne

Kommunens bevilling betaler for løn- og administrationsudgifterne til ledsageren. Du skal derimod selv betale for de medfølgende udgifter for dig selv og din ledsager. Det gælder både transport, entre og evt. forplejning. Derfor anbefaler vi, at du får et ledsagerkort via Danske Handicaporganisationer. Ledsagerkortet er gratis, hvis du er kunde i LOBPA.

Ledsagelse bevilliges efter § 45 og efter § 97 – afhængig af om du er barn eller voksen.

§45
§97

 

Du bestemmer selv

Du er selv med til at udpege din ledsager. På LOBPAs Jobtavle kan du opslå jobs og søge blandt potentielle ledsagere. Du kan også ansætte en person, som du allerede kender. Nærtstående familiemedlemmer kan dog ikke ansættes.

Via LOBPAs Kundeweb kan du følge med i dine forbrugte timer. LOBPA står for administrationen af de timer, som du er tildelt. Via Afløserlisten kan du finde en afløsende ledsager ved sygdom og ferie. Vi kan desværre ikke garantere, at der på listen er en ledig ledsager præcis, når du har behovet.

 

Vil du vide mere – kontakt LOBPA

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvad LOBPA kan gøre for dig. Vi kan påbegynde administration af ordninger, når der er indgået en aftale mellem dig som borger, din kommune og LOBPA.

Du kan enten bruge formularen her på siden, eller kontakte vores sekretariat.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >