Ledsagelse

Ledsageordningen er målrettet mennesker med et handicap, som gør, at de ikke kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet uden hjælp fra en ledsager.
Er du bevilliget ledsagelse, har du ret til selv at udpege din ledsager. LOBPA kan varetage administrationen af din ordning.

 

Mulighed for mere

Ordningen kan bruges til alt fra kultur til motion, shopping, cafébesøg, familiebesøg eller til en tur i naturen. Man vælger selv aktiviteten men skal være mellem 12 og 67 år for at få bevilget en ledsageordning gennem sin kommune.

Kommunen kan bevilge op til 15 timer om måneden til ledsageordningen. Hvis kommunen bevilliger dig opsparingsordning, kan du spare tildelte timer op gennem seks måneder til længere ture evt. med overnatning. Det er også muligt at benytte ledsageordningen til at rejse til udlandet. Ledsageren er fuldt forsikret via LOBPA.

Paragrafferne

Kommunens bevilling betaler for løn- og administrationsudgifterne til ledsageren. Du skal derimod selv betale for de medfølgende udgifter for dig selv og din ledsager. Du kan evt. søge din kommune om et engangsbeløb én gang om året. Det gælder både transport, entre og evt. forplejning. Derfor anbefaler vi, at du får et ledsagerkort via Danske Handicaporganisationer. Ledsagerkortet er gratis, hvis du er kunde i LOBPA.

Ledsagelse bevilliges efter § 45 og efter § 97 – afhængig af om du er barn eller voksen.

Du bestemmer selv

Du er selv med til at udpege din ledsager. Du kan i særlige tilfælde ansætte en person, som du allerede kender.

Via LOBPAs Kundeweb kan du følge med i dine forbrugte timer. LOBPA står for administrationen af de timer, som du er tildelt.

 

Hvordan fungerer det

  • LOBPA tilstræber at det er den samme ledsager der kommer hver gang. Du kan også få tilknyttet flere ledsagere, men LOBPA anbefaler, at du primært anvender den samme ledsager.
  • Forbruget af ledsagetimer skal helst være på min. 3 timer pr. gang.
  • Aflyser borgeren ledsageren med under 36 timers varsel, betragtes timerne som forbrugt, da LOBPA er forpligtet til at udbetale løn til ledsageren.
  • Er den faste ledsager forhindret i at komme, og der er brug for vikar, skal LOBPA kontaktes 4 hele hverdage før den ønskede ledsagelse.
  • Har du været tilfreds med en vikar, så kan vedkommende tilknyttes til dig, som afløser – og så kan du selv kontakte vedkommende i forbindelse med afbud eller spontant opstået behov for ledsagelse.
  • Som borger tilknyttes du LOBPAs vikar/afløserliste, og du får dermed adgang til at kontakte ledsagere til spontane ledsagelsesaktiviteter. Der er ikke garanti, for at der er ledsagere, som kan hjælpe dig, hvis anmodningen sker under 4 hverdage, før du skal benytte ledsagelsen.
  • Indbyrdes aftaler imellem borger og ledsager kan forekomme, dog skal LOBPA informeres herom.
  • LOBPA tilråder, at ledsageren ikke benytter egen bil under ledsagelse, af forsikringsmæssige årsager.
  • Som borger modtager du en månedlig opgørelse over forbrugte og opsparede timer.

 

Vil du vide mere – kontakt LOBPA

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvad LOBPA kan gøre for dig. Vi kan påbegynde administration af ordninger, når der er indgået en aftale mellem dig som borger, din kommune og LOBPA.

 

Samtænkt Indsats

Modtager du hjælp efter flere paragraffer, kan det ofte være en fordel at kombinere hjælpen. Det kan f.eks. være ledsagelse efter § 85, aflastning efter § 84 eller praktisk hjælp eller personlig pleje i tilknytning til ledsagelse efter § 83.

Det er kommunen, der bestemmer, om du kan få Samtænkt Indsats, men ofte giver det en mere fleksibel løsning – uden at det koster ekstra for nogen af parterne.

Kan du kontakte vores sekretariat.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >