Om LOBPA

LOBPA er en borgerstyret og demokratisk, not-for-profit organisation med rødder i handicaporganisationerne. Vi er etableret og styret af mennesker, som har et handicap, og som alle har borgerstyret personlig assistance, BPA.
foto-til-hjemmeside
Bestyrelsen er LOBPAs øverste ledelse.

LOBPA udspringer af handicapbevægelsen.

BPA-ordningen giver mennesker med et handicap mulighed for selv at ansætte deres handicaphjælpere, og ordningen forudsætter, at borgeren selv har arbejdslederansvaret for deres handicaphjælpere. Det er et stort ansvar, som omfatter økonomi, regnskab, jura og ikke mindst daglig administration. LOBPA er eksperter i at varetage arbejdsgiveransvaret for mennesker med BPA og er samtidig Danmarks eneste landsdækkende medlems- og interesseorganisation for alle med BPA.

LOBPA blev etableret i november 2008 af en række personer med tilknytning til blandt andre Dansk Handicap Forbund, RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Muskelsvindfonden, Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede, Spastikerforeningen og Scleroseforeningen. Det er stadig mennesker med BPA, som udgør LOBPAs bestyrelse og derfor sætter retningen for LOBPAs arbejde.

LOBPA arbejder for retten til et selvstændigt liv, det frie valg og for solidaritet.

LOBPAs to ben

LOBPA er på samme tid en virksomhed, der drives socialøkonomisk, og som varetager arbejdsgiveransvaret for borgere med BPA. Dertil er LOBPA en medlems- og interesseorganisation for alle med BPA. LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende BPA-interesseorganisation, der – med vores særlige udgangspunkt i og indsigt i at leve med BPA – samler viden om, erfaring med og perspektivering omkring BPA. Vi arbejder for at sikre BPA-ordningens kvalitet og beståen.

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >