Samtænkt Indsats

LOBPA tilbyder Samtænkt Indsats til personer med behov for hjælp i og uden for eget hjem, men som ikke er i målgruppen for en BPA-ordning. Samtænkt Indsats er helhedsorienteret handicaphjælp og kan eksempelvis bestå af hjælp bevilget efter §§ 83, 84, 85, 94, 97 eller 102.
Se video om Samtænkt Indsats ved at klikke på billedet.

 

Sammenhæng i hjælpen

LOBPAs leverer et så fast og dedikeret hjælperteam som muligt. Det sker af hensyn til personen, der skal modtage hjælp og af hensyn til styrbarhed i ordningens økonomi. Rekruttering af hjælpere kan ske i samarbejde med pårørende eller andre nærtstående og varetages af en specialiseret LOBPA-konsulent, som fremadrettet også er tilgængelig for borger, familie og kommune.

 

Hent Samtænkt Indsats-brochure her

 

Indsats frem for paragraffer

Det centrale for Samtænkt Indsats er ikke, hvilke paragraffer hjælpen skal ydes efter, men hvad indsatsen samlet set omfatter. LOBPA koordinerer og leverer uden besvær hjælp på tværs af bevilgende forvaltninger, ligesom regningen efter aftale med kommunen kan fordeles ud på de enkelte bevilgende forvaltninger.

Hvis flere personer i samme husstand modtager Samtænkt Indsats, vil LOBPA sikre tværgående sammenhæng i hjælperteamsne, så familien skal forholde sig til så få hjælpere som muligt; det sikrer ro og tryghed i hjemmet.

 

Dokumentation og rapportering

LOBPA sammensætter den løsning, der er bedst for borgeren, familien og kommunen med garanti for fuld dækning, når alle parter ønsker det. Der rapporteres til sagsbehandleren efter aftale, og LOBPAs konsulenter står til altid rådighed.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >