VoresYdelser.

Administrativ og juridisk

– assistance til jeres forening eller institution.

Læs mere

Samtænkt Indsats

Personlig assistance til børn og unge.

Læs mere

Ledsagelse

Selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet – 15 timer om måneden

Læs mere

BPA-arbejdsgiver

Mere frihed til det du helst vil bruge dit liv på.

Læs mere
Kvinde i kørestol

Hvorfor vælge os?

Not-for-profit leverandør
Rødder i handicap-organisationerne
Overenskomst
Godkendt af Socialtilsynet i 2018
Interesseorganisation for BPA
Kontakt os

Samarbejdspartnere

SUMH
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
ENIL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
RYK
Dansk Erhverv