BPA-Ansættelsesret

Her på siden kan du finde svar på en række hyppigt stillede spørgsmål i relation til arbejdslederopgaver og personalejura. 
Ansættelsesret og personalejura er tungt lovstof, hvor svaret ikke altid er lige til. Her på siden kan du finde generelle råd og vejledning.

 

 

FAQ om arbejdsgiveropgaver og basal personalejura

LOBPA er omfattet af Handicaphjælperoverenskomsten mellem FOA og Dansk Erhverv, det sikrer en række fordele – eks. lovlig anvendelse af 24-timers vagter. Uanset, om du varetager dit arbejdsgiveransvar selv, har overdraget til LOBPA, eller der er andre, som varetager det, så kan du her på siden finde svar på en række spørgsmål inden for ansættelsesret, personalejura og opgaven som arbejdsleder. Svarene er overordnede og LOBPA anbefaler altid, at du søger konkret rådgivning og vejledning hos en professionel part.Der kan nemlig altid være konkrete forhold i situationen, som gør, at det svar afviger fra det overordnede og generelle. Varetager du arbejdsgiveransvaret selv, eller har du overdraget til andre end LOBPA, så kan der tillige være aftalt andre vilkår, end dem som LOBPA har antaget i nedenstående FAQ. I de fleste tilfælde vil FAQ’en dog være et nyttigt redskab for dig – uanset hvem, der varetager rollen som arbejdsgiver i din BPA.

 

Rekrutteringen

Må man ved annoncering søge efter kvindelig eller mandlig hjælper?
Må man ved annoncering søge efter hjælpere med en bestemt alder?
Har en hjælper pligt til at oplyse, at hun er gravid ved ansættelsessamtalen?

 

Ansættelsen

Hvor hurtigt skal hjælperne have et ansættelsesbevis?
Hvilke oplysninger skal et ansættelsesbevis som minimum indeholde?
Kan man indgå tidsbegrænsede ansættelsesaftaler?

 

 

Opsigelsen

Kan jeg opsige en hjælper?
Må jeg altid fyre en hjælper?
Hvad er en saglig opsigelse?
Er der formelle krav ved en afskedigelse?

 

 

Sygdom & ferie

Hvornår har hjælper ret til sygefravær med løn?
Kan man opsige en hjælper, selvom denne er sygemeldt?
Har min hjælper krav på erstatningsferie, hvis der var sygdom under ferien?

Læs evt. også LOBPAs guide til dig som arbejdsleder ift. ferien – eller vores vejledning til hjælperne om ferien.

 

 

Arbejdsmiljø og APV

Er der pligt til at udarbejde arbejdspladsvurdering i en BPA-ordning?
Hvornår er man efter Arbejdsmiljøloven forpligtet til at have en arbejdsmiljørepræsentant?

 

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >