Handicappolitiske principper

Dansk handicappolitik er baseret på fire grundlæggende principper. Her på siden får du en overordnet introduktion til principperne – samt anbefalinger til, hvor du kan læse nærmere. Principperne har været bærende for dansk handicappolitik siden 1980’erne.
Udgangspunktet i de handicappolitiske grundprincipper er det samme, som i juraen. Der skal ikke skelnes til personen, men til den konkrete situation – således at alle får adgang til lige muligheder for et selvstændigt liv på egne præmisser.

 

De fire grundlæggende principper

Ved at kende og forstå grundlaget for de fire grundlæggende handicappolitiske principper vil du som borger – hvad enten du selv har en funktionsnedsættelse, eller du er pårørende bedre kunne være i dialog med sagsbehandlere ift. den konkrete sag. De grundlæggende principper er: kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet.

Derudover introducerer vi handicapbegrebet, som det anvendes i dag.

Ved at have en basal forståelse af principperne og handicapbegrebet sikrer du, at du og sagsbehandleren taler samme ”sprog.” Dermed kan du bedre forklare din sag, og I kan i fællesskab minimere misforståelser.

Handicapbegrebet
Sektoransvarlighedsprincippet
Kompensationsprincippet
Ligebehandlingsprincippet
Solidaritetsprincippet

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >