Love og regler

Her finder du regler og love relateret til BPA.
Det er bl.a. Serviceloven, Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, Vejledningen om borgerstyret personlig assistance.
Her på siden finder du henvisninger til gældende lovgivning på området.

 

Gældende lovgivning

Lovhierarkiet

Helt overordnet er loven, i BPA er det Lov om Social Service §§ 95 og 96.

I nogle tilfælde får ministeren på området bemyndigelse til at uddybe loven, og det gøres ved en bekendtgørelse. Bekendtgørelser er bindende ligesom loven de supplerer. I BPA har vi også en bekendtgørelse, den kaldes i daglig tale Udmålingsbekendtgørelsen.

Ministerierne laver derudover ofte vejledninger til lovgivningen. Vejledninger er modsat bekendtgørelser ikke bindende, men alene et udtryk for hvordan ministeriet mener, at loven bør fortolkes.

De principielle afgørelser fra Ankestyrelsen fortolker love og bekendtgørelser, men kan underkende ministeriets vejledninger.

 

Serviceloven

Udgangspunktet for BPA-ordningen er Servicelovens §§ 95-96 – og for en del borgere med BPA efter § 95 også ledsagerordningen efter § 97, da man har krav på at udpege sin egen ledsager.

§95
§96
§96 a
§96 b
§96 c
§97

Find evt. mere information i Serviceloven.

 

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96

Bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance fastlægger bl.a., hvilke omkostninger kommunerne skal tage højde for, når de udmåler tilskud til BPA.

Bekendtgørelsen har nr. 1246 af 13. november 2017 og har virkning fra 1. januar 2018. Den kaldes også BPA-udmålingsbekendtgørelse.

Læs bekendtgørelsen (link til Retsinformation)

 

Vejledningen om borgerstyret personlig assistance

Vejledningen om borgerstyret personlig assistance beskriver reglerne om BPA efter servicelovens §§ 95 og 96. Vejledning nr. 10325 til Serviceloven.

Læs vejledningen (link til Retsinformation)

 

Bekendtgørelse og vejledning ift. ledsagelse

Læs §97-bekendtgørelse ift. ledsagelse.

Læs Vejledning nr. 5 til servicelovenom bl.a. ledsagelse

 

Principielle afgørelser

De principielle afgørelser fra Ankestyrelsen har stor betydning, fordi de fortæller hvordan loven på et givent område skal fortolkes. Tidligere kaldte man principielle afgørelser for sociale meddelelser eller bare SM’er.

Afgørelserne omhandler personsager, som borgere har fået afgjort i et af de sociale nævn og som derefter er blevet indbragt for Ankestyrelsen, fordi borgeren eller kommunen mente, at sagen havde principiel eller generel betydning og nævnets afgørelse var forkert. Ankestyrelsen antager ikke alle sager, men vurderer i hvert enkelt tilfælde, om de mener sagen har den fornødne generelle eller principielle betydning.

I Menuen kan du finde principafgørelser for §§ 95 og 96. Du kan også læse, hvilken betydning en principafgørelse har.

Ministersvar

Folketingsmedlemmer kan via udvalg eller såkaldte §-20 spørgsmål stille spørgsmål til en minister om tolkning af regler eller kommunal praksis. Disse svar er ikke retskilder, men er stadig vejledende for tolkning af regler.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >