hjælperordning

Hvorfor vælge os?

Bliv medlem i LOBPA – Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance. Vi står vagt om din ret til et frit liv.
Vi tilbyder:

Stemmeret på LOBPAs årlige generalforsamling
Deltagelse i politiske, faglige og sociale aktiviteter
Adgang til kontante rabatter
BPA-arbejdslederkursus
Brugerprofil og adgang til Jobtavle

Samarbejdspartnere

Sammenslutningen af Unge med Handicap
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
KL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
Social- og Boligstyrelsen
Dansk Erhverv