Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination Vikar
paragraffer
Love og regler
fredag 20 januar
Varslingsordningen
Ankestyrelsen har for nylig skrevet om varslingsordningen, som gælder på BPA-området.  Her kommer et sammendrag: Varslingsordningen betyder, at man som borger skal have mindst 14 uger til at indret...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 29 november
De nye barselsregler
Der er kommet nye barselsregler. Men fristen for at varsle din BPA-arbejdsleder og LOBPA er den samme. Alle jer der venter barn – eller planlægger en lille ny i familien vil skulle holde orlov efte...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 11 oktober
Hjælperrelaterede udgifter
Inflation og energikrise! Varme- og eludgifter, der accelerer! Det er overskrifter, alle kan nikke genkendende til, og ingen ved, hvornår det topper. Har du et handicap og en hjælperordning, så du ...
nyhedsbillede
Love og regler
fredag 23 september
Nye regler om rådighed
Endelig fik vi den længe ventede reviderede udmålingsbekendtgørelse med nye regler om rådighedstimer. Med de nye regler er rådighedstimer nu kun en mulighed om natten tidsrummet fra kl. 23.00 til 0...
nyhedsbillede
Love og regler
torsdag 30 juni
BPA efter §95 – tæt på udmålingsprincipperne
Karakteristisk for hjælpeordninger efter §95 er, at ordningen dækker et hjælpebehov, der ligger spredt ud over borgerens vågne timer, og at det ikke er muligt at yde hjælpen på de samme tidspunkter...
nyhedsbillede
Love og regler
tirsdag 24 maj
PA erstatter ikke BPA
Kommunen må ikke uden videre modregne i din BPA-ordning, fordi du har brug for en PA-ordning (Personlig Assistance-ordning) på din arbejdsplads. Det er ikke lovgivers hensigt – og så giver det hull...
nyhedsbillede
Love og regler
fredag 29 april
Ombudsmanden er også en mulighed
Det kan virke som en stor ting som borger at henvende sig til ombudsmanden for at klage over sin sag. Men det er en mulighed, og det giver retssikkerhed. Ombudsmanden løser hvert år sager for borge...
nyhedsbillede
Love og regler
mandag 10 maj
Pas godt på dine handicaphjælperes oplysninger
Dvs. materiale bør låses inde og/eller sikres, så andre ikke kan se det. Oplysninger om helbred/sygdom og fulde cpr.nr er bare eksempler på oplysninger, der skal behandles som personfølsomme oplysn...
nyhedsbillede
Love og regler
mandag 12 april
Tre klare ministersvar om BPA
Tre nye svar fra social- og indenrigsminister Astrid Krag viser, at der er klar politisk vilje til at sikre BPA og holde fast i de unikke kvaliteter ved ordningen. I alle tre svar indskærper social...
Christiansborg
Love og regler
tirsdag 17 november
Ministersvar om rådighedstimer
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 30. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 779 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter...