Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination Vikar
nyhedsbillede
Politik
torsdag 17 november
Indlæggelse med eller uden hjælpere
Skal dine hjælpere hjemsendes, hvis du skal indlægges på hospitalet? Svaret beror på en konkret og individuel vurdering. I LOBPA får vi mange henvendelser fra medlemmer om indlæggelse og hjemsendel...
nyhedsbillede
Politik
torsdag 6 oktober
Ministeriet præciserer
Kort før valget blev udskrevet, udsendte Social- og ældreministeriet en præcisering om BPA-hjælpeordningerne til kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Et såkaldt hyrdebrev. Præciseringen handler ...
nyhedsbillede
Politik
fredag 23 september
Ret til natlig overvågning
En god nyhed fra Social- og Ældreministeriet: Alle borgere med et svært handicap og hjælpeordning efter § 95, stk. 3 får nu ret til natlig overvågning. Ekstra midler gør det muligt at fjerne den hi...
nyhedsbillede
Politik
fredag 23 september
To styrelser skal styrke retssikkerheden
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen er gået sammen om en lang række initiativer, der skal styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet – og dermed retssikkerheden for mennesker med handicap. D...
paragraffer
Politik
fredag 24 juni
Høringssvar
Nærmere bestemt handler bekendtgørelsesændringen om at indskrænke kommunernes mulighed for at kunne udmåle rådighedstimer. Indskrænkningen går ud på, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde kan u...
nyhedsbillede
Politik
fredag 10 juni
Til interview hos Ankestyrelsen
Borgernes perspektiv var omdrejningspunktet for et interview hos Ankestyrelsen, som vi i LOBPA netop har deltaget i sammen med nogle handicaporganisationer. Interviewet var led i en undersøgelse fo...
nyhedsbillede
Politik
onsdag 1 juni
Ambitioner savnes
Uforpligtende og uambitiøst. Handicapbranchen Danmark kommenterer det politiske udspil til specialeplanlægning på socialområdet: Efter to års arbejde er den længe ventede evaluering af det speciali...
nyhedsbillede
Politik
mandag 4 april
Bedre mulighed for samtykke
Der er kommet nye regler om samtykke, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. De nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende at give informeret samtykke til en række mindre behandli...
nyhedsbillede
Politik
mandag 4 april
Til kamp for hjælpeordningerne
LOBPA’s konference ’Hjælpeordninger under pres’ satte spot på de hjælperordninger, der udgør fundamentet for et normalt liv for mange personer med et omfattende fysisk handicap, men som mange i en ...
nyhedsbillede
Politik
fredag 25 februar
Nye ministersvar om BPA
Astrid Krag har bl.a. svaret på spørgsmål om små sundhedsydelser, selvtests og manglen på arbejdskraft. Her kommer en opsamling: Arbejdskraftmanglen Brigitte Jerkel Klintskov (KF) spørger, hvilke l...