Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination Vikar
nyhedsbillede
Politik
fredag 3 marts
Færre får en BPA
På bare to år fra 2019 til 2021 er der blevet 11,7% færre borgere med en BPA-hjælperordning efter paragraf 96. Går vi fire år tilbage og ser på perioden 2017-2021, er tendensen endnu mere markant m...
nyhedsbillede
Politik
tirsdag 21 februar
Årets første ministersvar om BPA
Skal man bestå en test for at blive BPA-arbejdsleder – og er ordblindhed en hindring? Sådan lyder årets første minister-spørgsmål på BPA-området, som er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Deh...
nyhedsbillede
Politik
torsdag 17 november
Indlæggelse med eller uden hjælpere
Skal dine hjælpere hjemsendes, hvis du skal indlægges på hospitalet? Svaret beror på en konkret og individuel vurdering. I LOBPA får vi mange henvendelser fra medlemmer om indlæggelse og hjemsendel...
nyhedsbillede
Politik
torsdag 6 oktober
Ministeriet præciserer
Kort før valget blev udskrevet, udsendte Social- og ældreministeriet en præcisering om BPA-hjælpeordningerne til kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Et såkaldt hyrdebrev. Præciseringen handler ...
nyhedsbillede
Politik
fredag 23 september
Ret til natlig overvågning
En god nyhed fra Social- og Ældreministeriet: Alle borgere med et svært handicap og hjælpeordning efter § 95, stk. 3 får nu ret til natlig overvågning. Ekstra midler gør det muligt at fjerne den hi...
nyhedsbillede
Politik
fredag 23 september
To styrelser skal styrke retssikkerheden
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen er gået sammen om en lang række initiativer, der skal styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet – og dermed retssikkerheden for mennesker med handicap. D...
paragraffer
Politik
fredag 24 juni
Høringssvar
Nærmere bestemt handler bekendtgørelsesændringen om at indskrænke kommunernes mulighed for at kunne udmåle rådighedstimer. Indskrænkningen går ud på, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde kan u...
nyhedsbillede
Politik
fredag 10 juni
Til interview hos Ankestyrelsen
Borgernes perspektiv var omdrejningspunktet for et interview hos Ankestyrelsen, som vi i LOBPA netop har deltaget i sammen med nogle handicaporganisationer. Interviewet var led i en undersøgelse fo...
nyhedsbillede
Politik
onsdag 1 juni
Ambitioner savnes
Uforpligtende og uambitiøst. Handicapbranchen Danmark kommenterer det politiske udspil til specialeplanlægning på socialområdet: Efter to års arbejde er den længe ventede evaluering af det speciali...
nyhedsbillede
Politik
mandag 4 april
Bedre mulighed for samtykke
Der er kommet nye regler om samtykke, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. De nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende at give informeret samtykke til en række mindre behandli...