Vis alle Aktiviteter COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Mærkedage Om LOBPA Overenskomst Politik Seminar
Dansk Erhverv rundbordssamtale
Politik
fredag 25 september
Det politiske rundbordsmøde om BPA
Det blev et konstruktivt møde med stor enighed på tværs af organisationer og partier. Handicapbranchen Danmark opfordrer nu til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan udarbejde en betænkning. ...
kvinde og hjælper bag bil
LOBPA i medierne
Politik
torsdag 6 august
Altinget: Tiden er inde til en takstmodel for BPA
Af Thomas Adelskov, Torben Klitmøller Hollmann og Finn J. Løvenholdt Kemp Formand, KL’s Socialudvalg, sektorformand, FOA og formand, Handicapbranchen Danmark og juridisk chef i LOBPA Foto: Ida Mari...
Christiansborg
Politik
fredag 24 juli
Politisk rundbordsmøde om BPA
Emnerne på dagsordenen vil være: Den problematiske aldersgrænse for overvågning i paragraf 95-ordninger, en ny takstmodel der kan sikre borgerens frie valg mellem BPA-arbejdsgivere, øget brug af rå...
Christiansborg
Politik
Love og regler
tirsdag 30 juni
Ny politisk udvikling på BPA-området
I april måned henvendte Handicapbranchen Danmark – hvor LOBPA har formandsposten – sig til socialministeren i fællesskab med Dansk Erhverv og FOA. Vores henvendelse drejede sig om at lægge løn og a...
Christiansborg
Politik
mandag 25 maj
Handicapbranchen Danmark: Der skal findes en bredere løsning
Handicapbranchen Danmark afgav i fredags den 22. maj høringssvar til et udkast til ændring af social service og lov om socialtilsyn. Hvis lovændringen bliver vedtaget, vil unge op til 23 år, der mo...
Handicapbranchen Danmark
Politik
torsdag 26 marts
Handicapbranchen Danmark: BPA-arbejdsledere er kommet i klemme under covid-19
Coronakrisen har bragt 1.800 borgere med indgribende handicap i klemme. Borgerne er afhængig af hjælp fra en handicaphjælper – ofte det meste af døgnet. De tilhører risikogruppen og har en BPA-hjæl...
mand og hjælper
Politik
tirsdag 3 marts
FOA skriver: Kommuner svigter borgere og handicaphjælpere i BPA-ordninger
At være handicaphjælper er tit mere end et job. Mange udvikler et tæt bånd med den borger, de er handicaphjælper hos – bånd som strækker sig langt videre end det mellem arbejdsgiver og ansat. BPA-o...
Velfærdens årsdag
Politik
mandag 2 december
Handicapbranchen Danmark på Velfærdens Årsdag: Sæt borgeren i centrum
Handicapbranchen Danmark arbejder for, at virksomheder og foreninger på hele det brede handicapområde udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere – og d...