Vis alle COVID 19 LOBPA i medierne Love og regler Om LOBPA Overenskomst Politik Vaccination
nyhedsbillede
Politik
lørdag 27 januar
Regeringens ældrereform handler om selvbestemmelse, tillid og lokal forankring
Fremover skal de ældre modtage en mere værdig, nærværende og fleksibel pleje, der imødekommer netop deres behov og ønsker. Og medarbejderne skal vises en tillid, som giver rum til at bruge deres fa...
Ministeriet præciserer
Politik
fredag 3 november
Folketingets partier fordeler 885 millioner kroner
Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om dette års fordeling af de såkaldte SSA-midler. De går til nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte. Regeringe...
Konference på Christiansborg
Politik
torsdag 15 juni
Ministersvar om medicin
Har hjælpere ret til at give medicin, sondemad og stomipleje? Det spørgsmål svarer minister Pernille Rosenkrantz-Theil ja til i et ministersvar til Folketingets Socialudvalg. Ministeren skriver såd...
Ministeriet præciserer
Politik
fredag 3 marts
Færre får en BPA
På bare to år fra 2019 til 2021 er der blevet 11,7% færre borgere med en BPA-hjælperordning efter paragraf 96. Går vi fire år tilbage og ser på perioden 2017-2021, er tendensen endnu mere markant m...
Konference på Christiansborg
Politik
tirsdag 21 februar
Årets første ministersvar om BPA
Skal man bestå en test for at blive BPA-arbejdsleder – og er ordblindhed en hindring? Sådan lyder årets første minister-spørgsmål på BPA-området, som er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Deh...
Indlæggelse med eller uden hjælpere
Politik
torsdag 17 november
Indlæggelse med eller uden hjælpere
Skal dine hjælpere hjemsendes, hvis du skal indlægges på hospitalet? Svaret beror på en konkret og individuel vurdering. I LOBPA får vi mange henvendelser fra medlemmer om indlæggelse og hjemsendel...
Ministeriet præciserer
Politik
torsdag 6 oktober
Ministeriet præciserer
Kort før valget blev udskrevet, udsendte Social- og ældreministeriet en præcisering om BPA-hjælpeordningerne til kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Et såkaldt hyrdebrev. Præciseringen handler ...
nyhedsbillede
Politik
fredag 23 september
Ret til natlig overvågning
En god nyhed fra Social- og Ældreministeriet: Alle borgere med et svært handicap og hjælpeordning efter § 95, stk. 3 får nu ret til natlig overvågning. Ekstra midler gør det muligt at fjerne den hi...
Retssikkerhed
Politik
fredag 23 september
To styrelser skal styrke retssikkerheden
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen er gået sammen om en lang række initiativer, der skal styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet – og dermed retssikkerheden for mennesker med handicap. D...
paragraffer
Politik
fredag 24 juni
Høringssvar
Nærmere bestemt handler bekendtgørelsesændringen om at indskrænke kommunernes mulighed for at kunne udmåle rådighedstimer. Indskrænkningen går ud på, at kommunerne kun i helt særlige tilfælde kan u...