helhedsorienteret indsats

Hvorfor vælge os?

Not-for-profit leverandør
Rødder i handicap-organisationerne
Overenskomst
Godkendt af Socialtilsynet i 2018
Interesseorganisation for BPA
Kontakt os

Samarbejdspartnere

Sammenslutningen af Unge med Handicap
Scleroseforeningen
UlykkesPatient-Foreningen
Handicapbranchen Danmark
Muskelsvindfonden
FOA
CP Danmark
KL
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicap-organisationer
Social- og Boligstyrelsen
Dansk Erhverv