Overenskomst for handicaphjælpere

LOBPA har været med til at udarbejde BPA-overenskomsten, som formelt er indgået mellem FOA, 3F og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. I LOBPA ved vi, at det bedste fundament for et godt samarbejde mellem arbejdsleder og handicaphjælper er ordnede vilkår; derfor har LOBPA naturligvis tiltrådt BPA-handicaphjælperoverenskomsten.

colourbox1056557
Kun med BPA-handicaphjælperoverenskomsten kan man lovligt at have 24-timers vagter.

Fordele ved overenskomsten

I LOBPA er hjælpere altid ansat under overenskomst. Derfor opnår både du og de en række fordele. Dine hjælpere får ordnede vilkår, hvilket gør det lettere for dig at fastholde og rekruttere gode hjælpere.

Dine hjælpere får:

  • Fastsat løn
  • Ulempetillæg ved arbejde aften, nat, weekend og helligdag
  • Pension ved 8 måneders anciennitet
  • Erfaringsløn
  • Mulighed for barns 1. sygedag (samt 2. sygedag per 1. maj 2018)
  • 2 børneomsorgsdage om året (afholdes uden løn)
  • Mulighed for seniorordning
  • Mulighed for at optjene ret til løn under barsel og sygdom
  • Fuld løn under forældreorlov ved 9 måneders anciennitet
  • Mulighed for at arbejde lovligt i 24-timers vagter

Hvad tjener dine hjælpere?

Se de gældende løntakster per 01-04-2020.
Se de kommende løntakster fra 01-10-2020.

Der er forskellige satser alt efter, hvor i landet du bor.

Du kan også se områdeinddelingen i overenskomsten: Handicaphjælper BPA 2020 – 2023.pdf.

Særligt om 24-timers vagter, hvileperiode og fridøgn

Med BPA-overenskomsten kan hjælpere lovligt arbejde i 24-timers vagter. Her gælder særlige regler for hvile og arbejdsopgaver; eksempelvis må opgaver uden for dagtimerne kun udføres i forbindelse med pleje, overvågning og ledsagelse. Er du i tvivl om reglerne, kan du læse dem i overenskomsten eller kontakte din konsulent.

BPA-handicaphjælperoverenskomsten for 2017-2020 findes her.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >