Overenskomst for handicaphjælpere

Som ansat i LOBPA er du altid dækket af en overenskomst – det sikrer fair arbejdsforhold, ordnede lønvilkår og det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde med din arbejdsleder.
colourbox1056557
LOBPA er den største, private arbejdsgiver omfattet af overenskomsten for handicaphjælpere ansat i BPA-ordninger.

 Som ansat i LOBPA får du:

  • Fastsat løn
  • Ulempetillæg ved arbejde aften, nat, weekend og helligdag
  • Pension ved 8 måneders anciennitet
  • Erfaringsløn
  • Barns 1. sygedag (samt 2. sygedag per 1. maj 2018)
  • 2 børneomsorgsdage om året (afholdes uden løn)
  • Mulighed for seniorordning
  • Mulighed for at optjene ret til løn under barsel og sygdom
  • Fuld løn under forældreorlov ved 9 måneders anciennitet
  • Mulighed for at arbejde lovligt i 24-timers vagter

Lønniveau

Se de gældende løntakster per 01-04-2020.
Se de kommende løntakster fra 01-10-2020.

Der er forskellige satser, alt efter hvor i landet du arbejder. Du kan se områdeinddelingen på side 21 i overenskomsten:Handicaphjælper BPA 2020 – 2023.pdf.

Særligt om 24-timers vagter, hvileperiode og fridøgn

Som ansat i LOBPA kan du tage 24-timers vagter, fordi BPA-overenskomsten giver dispensation for den ellers lovpligtige hviletid mellem vagter. Der gælder dog stadig regler for hvile og arbejdsopgaver. Eksempelvis må opgaver uden for dagtimerne kun udføres i forbindelse med pleje, overvågning og ledsagelse.

Du kan læse mere om reglerne i overenskomstens protokollat 11 eller kontakte din LOBPA-konsulent.

LOBPA bygger på principperne bag Independent Living-bevægelsen

– retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv.

Læs mere om vores principper her >